Tarieven

Uit NFF_Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Inleiding

Zoals elke sportbond kent de NFF natuurlijk ook tarieven. Een opsomming:

  • licentiekosten
  • lidmaatschap (van een club bij de NFF)
  • inschrijfgeld nationale wedstrijd
  • gebruik jurycomputer/-printer

Vaststelling

Tarieven worden elk jaar vastgesteld in de November-vergadering van de Federatieraad, bij de behandeling van de Federatie-begroting voor het daaropvolgende kalenderjaar.

Wanneer het bestuur geen voorstel doet voor nieuwe tarieven, blijven de bestaande tarieven gewoon geldig in het nieuwe jaar.


Informatie per tarief

Clublidmaatschap

De NFF is een vereniging en de fietscrossclubs zijn de leden van de NFF. Dit gaat dus niet over de contributie die fietscrossers aan de eigen club betalen.

Een club die zich aansluit bij de NFF, betaald daarvoor contributie aan de NFF. Voor alle verenigingen geldt eenzelfde vast bedrag per jaar.

Tarief voor stichtingen

Stichtingen kunnen ook lid worden van de NFF; de NFF vindt de stichtingsvorm echter geen goede vorm om sporters te organiseren, dat heeft te maken met inspraak en besluitvorming. Om die reden is er voor stichtingen een apart tarief bedacht, dat veel hoger uitkomt dan voor een vereniging met een gelijk aantal leden.

De contributie voor een stichting is het dubbele van de contributie voor een vereniging, daarbovenop betaalt een stichting ook extra voor de licenties van aangesloten fietscrossers.

Dit aparte tarief voor stichtingen is ontstaan toen een commercieel team (in de vorm van een stichting) lid wilde worden van de NFF. Op dit moment zijn er geen stichtingen lid van de NFF.

Licentie

De licentie wordt ook wel Federatiekaart genoemd en is de "vergunning" die een sporter betaalt om aan wedstrijden van de NFF mee te kunnen doen. De licentie geeft niet alleen recht op het rijden van wedstrijden, maar de sporter is met een licentie tegelijk ook verzekerd voor ongevallen en aansprakelijkheid; meer informatie over de verzekering staat op de pagina Verzekering.

De NFF kent maar één soort licentie. Hiermee kun je deelnemen aan alle nationale wedstrijden n(Kampioenschappen) én aan alle wedstrijden in je eigen district.

De NFF is niet betrokken bij internationale wedstrijden; daarvoor moet je een KNWU-licentie kopen.

Gebruik jurycomputer

Bij een nationale wedstrijd wordt het NFF-Juryteam ingezet. Dit team zorgt voor het meenemen van eigen apparatuur: een jury-laptop, een printer en bijbehorende toner en papier.

Daarvoor wordt per keer een bedrag in rekening gebracht aan de organiserende vereniging.

Overigens wordt de foto-finish apparatuur zelf niet in rekening gebracht. De huur van de fotofinish gaat op jaarbasis en komt voor rekening van de NFF-begroting.

Inschrijfgeld wedstrijden

Bij de NFF betaal je inschrijfgeld om aan wedstrijden mee te mogen doen. Alle districten hebben eigen regelingen voor de Districtswedstrijden, die komen hier niet aan de orde.

Bij een nationale wedstrijd betaal je

  • een vast bedrag per deelnemer per leeftijdsklasse (één deelnemer kan meedoen aan de eigen-leeftijdsklasse én aan de Cruiser-klasse; dan betaal je twee keer)
  • een vast bedrag voor deelname aan de Promotieklasse

Bijdrage club aan NCK

Bij de inschrijvingen voor het NCK, betaalt elke club een extra bedrag voor een club-herinnering.

De organiserende vereniging kiest een herinnering uit, voor elke club één, waarop de aanduidingen 'NCK', jaartal en organisatie staan vermeld.

Totaal overzicht

Tarieven (ingaande 1-1-2016)
onderdeel tarief bijzonderheden geschiedenis
Contributie voor vereniging € 25,00 per club per jaar (ongeacht aantal club-leden) was €30 tot en met 2015
Contributie voor clubs (stichting) € 50,00
+ toeslag per aangesloten sporter
per stichting per jaar
Licentie (a.k.a. Federatiekaart) €10,00 per persoon (sporter) per jaar
Jury-computer €40,00 per wedstrijd; voor rekening van organiserende club
kosten baankeuring
bij normaal verloop
gratis
kosten baankeuring
no-show / afkeuring
€100,00 zie pagina Besluit kosten baankeuring
inschrijfgeld eigen leeftijdsklasse
bij nationale wedstrijden
€5,00 per inschrijving was €4 tot en met 2015
inschrijfgeld cruiserklasse
bij nationale wedstrijden
€5,00 per inschrijving was €4 tot en met 2015
inschrijfgeld eigen leeftijdsklasse
bij NK
€5,00 per inschrijving
inschrijfgeld cruiserklasse
bij NK
€5,00 per inschrijving
inschrijfgeld Promotieklasse €1,00 per inschrijving
Bijdrage club aan NCK €7,50 per club per jaar