Verslag Federatieraad 5 maart 2004

Uit NFF_Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Verslag Federatieraad 5 maart 2004

Opening

Om 20.15uur opent de voorzitter de vergadering.

Notulen federatieraadsvergadering van 21 november 2003

 • Dhr. Botterman (Geldermalsen) maakt de opmerking dat hij bij punt 11 de pluim voor FCC Nuland mist voor de organisatie van het Brabants Kampioenschap 2003. Bij deze dus gecorrigeerd.
 • Dhr. Enzerink meldt dat hij genoteerd stond bij: afwezig lid van verdienste, maar dat de uitnodiging nooit aan is gekomen, dus ook niet kon afmelden.

De secretaris zegt dat de uitnodiging wel verstuurd is, waar de uitnodiging gebleven is weet de secretaris ook niet, als er dan geen afmelding binnenkomt wordt dat als zodanig genoteerd. Nu is het gelukkig wel goed gegaan.

Verder worden de notulen goedgekeurd.

In- en uitgaande post

 • Er is een brief binnengekomen van FC Unitas uit Assen om het Drents Kampioenschap van 15 mei te verplaatsen naar 03 april. Het bestuur van de N.F.F. heeft een brief retour gestuurd met de mededeling hieraan niet tegemoet te kunnen komen. De reactie van F.C. Unitas daarop was om het toch op 15 mei te organiseren.
 • Er is een aanmelding binnengekomen van de Boscrossers uit Heiloo, dit wordt behandeld bij punt 04.


Mededelingen

 • Protestvlag

Het bestuur is van mening dat de zwart/wit geblokte protestvlag moet blijven. Zodra het nodig geacht wordt kunnen we hier in de volgende federatieraadsvergadering op terugkomen. Hier komt geen reactie op.

 • Aanmelding=

De Boscrossers uit Heiloo hebben zich officieel aangemeld bij de N.F.F. Het zal de eerste vereniging uit het westen van het land zijn bij de N.F.F. De Boscrossers worden ingedeeld bij de regio Veluwe, omdat het qua afstand het kortste is. De Veluwe had in eerste instantie hier wat moeite mee, vanwege de afstand voor hun regiorijders, zij zijn bereid om contact te zoeken met de Boscrossers om hier een gezamelijke oplossing voor te vinden. De Boscrossers zijn een bestaande K.N.W.U. vereniging, het is een goede ontwikkeling voor de fietscross, hopelijk komen er meerdere verenigingen uit het westen van het land.

 • N.K.Indoor

Het bestuur is van mening dat de eisen om een N.K.Indoor te organiseren wat aangescherpt moeten worden, door middel van een vragenformulier. Ook zullen de baankeurmeesters de locatie gaan bekijken en de organiserende vereniging adviezen geven omtrent o.a. ondergrond etc. Mochten er verenigingen zijn die het financieel een probleem vinden om een N.K. Indoor te organiseren kunnen zij altijd een beroep doen bij het bestuur van de N.F.F., het belangrijkste is om dit evenement jaarlijks doorgang te laten vinden.

De Derrickcrossers uit Schoonebeek geven nog een korte uitleg over de N.K. Indoor van 2004. De beheerder van de manege heeft zich niet aan alle afspraken gehouden die gemaakt waren.

Alle verenigingen kunnen zich kandidaat stellen voor het N.K.Indoor 2005.

Graag aanmelding met tekening en gegevens omtrent locatie opsturen naar het secretariaat van de N.F.F.

 • Trackmanagers

De trackmanagers hebben zelf nieuwe shirts geregeld om nog beter herkenbaar te zijn. Het zijn gele shirts met het logo van de N.F.F. erop en T.M. (trackmanagers). Dit is een leuk initiatief van de trackmanagers.

 • Starthekmechanisme

Dhr. Hans v Wijk uit Geldermalsen heeft aan de N.F.F. de volledige tekening van een starthekmechanisme met voice-box beschikbaar gesteld. Iedere vereniging die daar belangstelling voor heeft kan die opvragen bij het secretariaat van de N.F.F.

 • Rookverbod

Er is aan iedere vereniging een stencil overhandigt omtrent het rookverbod in o.a. sportkantines. Het doel is om te komen tot een rookvrije sportsector op basis van de gedachten dat roken en sport niet samengaan.

Financieel verslag

De penningmeester licht kort toe dat het verlies minder groot is dan op de begroting vermeld staat. Het aantal kaarthouders is ook dit jaar weer gestegen. De grootste uitgaven zijn het promotiemateriaal en de trainersdag.

Kascontrole

Dhr. Rob Waayenberg (Ommen) en Dhr. Harrie Reimink (Nijverdal) zijn bij de penningmeester geweest en hebben de kas gecontroleerd en goedgekeurd. Complimenten voor de penningmeester.

Jaarverslag

Het is het eerste jaarverslag van de secretaris, er zijn geen op of aanmerkingen.

Samenwerking N.F.F./K.N.W.U.

De voorzitter doet een kort verslag omtrent de samenwerking van de N.F.F./K.N.W.U.

 • De K.N.W.U. heeft zelf toenadering gezocht om een goede samenwerking tot stand te brengen.
 • Fietscrossen wordt een Olympische sport.
 • De N.F.F. is laagdrempelig, wat belangrijk is voor de jonge rijders.
 • Met samenwerking kunnen in de toekomst ook leden van de N.F.F. internationaal gaan rijden.
 • De K.N.W.U. wil meer de topsport benadrukken door middel van o.a.sponsoring en media.
 • De N.F.F. wil juist de breedtesport behouden.
 • Het is niet de bedoeling dat er een fusie tussen beiden bonden komt en ook zal er niet met startbewijzen gewerkt worden.
 • De sterke kanten van zowel de N.F.F. als de K.N.W.U moeten beschermd blijven.
 • Er zal serieus naar een goede oplossing gezocht worden omtrent de kalenderindeling van 2005. Er zal waarschijnlijk 21 juni 2004 een extra federatieraadsvergadering komen omtrent dit onderwerp.
 • Er zal een commissie gevormd worden van zes personen, van de N.F.F. zullen dit zijn: Peter Vaessen, Rob Waayenberg en Mia Vermue.
 • Op 26 juni zal er een gezamelijke wedstrijd gereden worden in Haaksbergen, de rijders die zondags het N.K. van de K.N.W.U. in Haaksbergen meerijden kunnen zaterdags niet meerijden. Deze wedstrijd wordt door beiden bonden georganiseerd.

Bestuursverkiezing c.q. nieuwe voorzitter

Peter Vaessen draagt Dhr. Rob Waayenberg voor als nieuwe voorzitter en vraagt of hier iemand bezwaar tegen heeft.

De federatie vind het alleen positief dat de N.F.F. zo snel een nieuwe voorzitter gevonden heeft.

Er komt nu wel een vacature vrij voor een bestuurslid als afgevaardigde van de regio Noord-Oost, hier hebben zich inmiddels al twee kandidaten voor aangemeld. In de volgende vergadering zal bekend gemaakt worden wie deze functie gaat vervullen.

Afscheid Peter Vaessen

Het moment is dan aangebroken om afscheid te nemen van Peter Vaessen.

Bert v Doesburg houdt namens het bestuur een korte speech en bedankt Peter voor zijn bewezen diensten, tevens reikt hij aan Peter de gouden N.F.F. speld uit.

Daarop volgend houdt Peter nog een korte speech over het verleden, hoe hij is begonnen als voorzitter van de N.F.F. Tevens vertelt hij over de ontwikkeling, de jury, reglementen, rijdersraad, baankeurmeesters, dat de N.F.F. meer een eenheid is geworden en dat er veel talent zit bij de N.F.F.

Ook komt naar voren dat er in 1995 521 rijders lid waren van de N.F.F. en dat we momenteel aan de 1012 rijders zitten, dit is dus een behoorlijke groei.

Peter heeft in die jaren met 15 verschillende bestuursleden samengewerkt, waarvan er momenteel nog 6 in het bestuur zitten. Na deze woorden wenst hij de nieuwe voorzitter heel veel succes.

Ingrid overhandigd hierna een bos bloemen aan Anne Vaessen voor de vaak eenzame avonden die zij heeft gehad. De nieuwe voorzitter stelt zich vervolgens voor en meldt dat hij een kenningsmakingsbrief heeft opgesteld voor alle verenigingen,deze kunnen na afloop van de vergadering meegenomen worden.

Verders vertelt de voorzitter dat hij trots is op de N.F.F. die alles toch maar doet zonder grote sponsoring, en op eigen initiatief, ook voor de gezelligheid heeft hij grote bewondering.

Rondvraag

Maarten Sluiter Assen Dirk Enzerink Kees Baars Nunspeet Jan Kusters Tiel Remon Brink Dedemsvaart

 • Maarten Sluiter

Kan de N.F.F. een bevestiging sturen zodra een nieuw lid ingeschreven staat? Antwoord: Ingrid vertelt dat er op de factuur, die gestuurd wordt bij aanmelding van nieuwe leden, het kaartnummer, startnummer, en geboortedatum staat. De nieuwe leden worden niet dagelijks ingevoerd, maar met meerdere aantallen tegelijk. Peter wil wel per e-mail een bevestiging sturen dat de aanvraag binnen is gekomen.

Als een bestaande rijder van de 20 inch klasse halverwege het seizoen ook in de cruiserklasse mee wil gaan rijden, hoeveel wedstrijden moet hij/zij dan gereden hebben om aan het N.K. te mogen deelnemen? Antwoord: Net als altijd, alle gereden provinciale kampioenschappen - vier. Mocht deze rijder nog niet als cruiser op de inschrijflijst genoteerd staan, kan de vereniging hem zelf toevoegen.

 • Dirk Enzerink

Graag zou ik als webmaster van de N.F.F. nieuws willen ontvangen om de website up-to date te houden. De uitslagenlijsten van de provinciale kampioenschappen krijg ik opgestuurd van Dhr. Dubbink. Antwoord: De voorzitter geeft aan dat hier meer aandacht aangeschonken gaat worden en dat hij dan contact met de webmaster op zal nemen. Ook het e-mailadressen bestand van de verenigingen op de site kloppen niet. Antwoord: Ook dit wordt gecontroleerd.

 • Kees Baars

Bij ons in de regio is een tweetal dat met zijspan wil gaan crossen, mogen daar wedstrijden mee gereden worden? Antwoord: Dit kan wel, maar dit moet dan een klasse van minimaal drie worden. Femko Pater vertelt dat dit in het verleden ook aan de orde geweest is, maar omdat het heel zwaar is crossen het animo voor deze klasse snel afnam. De voorzitter meldt wel dat het heel leuk is voor de promotie van de fietscross.

 • Jan Kusters

Jan Kusters uit Tiel heeft de mededeling dat er op 21 augustus 2004 voor de 10e keer de vakantiewedstrijd in Tiel gereden wordt.

 • Remon Brink

Remon Brink vertelt in het kort iets over de ziekte van zijn broer Iwan. Iwan heeft een bloedziekte en is wachtende op een stamceltransplantatie van een van de familieleden. Het herstel na deze transplantatie zal, als er geen complicaties voordoen, minimaal een jaar duren. Remon zal op zijn site het e-mailadres van Iwan vermelden, zodat ieder die daar zin in heeft een mailtje kan sturen. Ook kaartjes via de post zal hij erg leuk vinden, het adres is: Iwan Brink De Hemerkenstraat 74 8022 BX Zwolle

12. Sluiting Om 21.50uur sluit de nieuwe voorzitter de vergadering