Verslag Federatieraad 3 maart 2006

Uit NFF_Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Federatieraad verslag 3 maart 2006

Vergadering:

Opening

Om 20.10 uur opent de voorzitter de vergadering

Post in- en uitgaand

Er zijn wat afmeldingen binnen gekomen die verwerkt zijn in het aanwezigheids rooster.

Mededelingen

 • Er is een opvolger gevonden voor Ingrid Krabbe als penningmeester, Dhr. Martin Bouw uit Kootwijkerbroek begint in 2007, tot die tijd blijft Ingrid deze functie vervullen.
 • De voorzitter vraagt of er verenigingen zijn die bezig zijn met een N.K. Indoor voor 2007. De regio Veluwe en de regio Zuid geven aan dat ze bezig zijn met de grondbeginselen voor een Indoor, of het iets wordt is nog niet zeker. De voorzitter zegt dat iedere vereniging zich op kan geven bij het secretariaat van het NFF bestuur, zodat de procedure kan beginnen met het invullen van een vragenlijst.
 • Op 23 september viert Winschoten hun 25 jarig jubileum gelijktijdig met het Gronings kampioenschap. De baan in Winschoten voldoet niet helemaal aan de eisen. Omdat de gemeente aan heeft gegeven dat zij binnenkort naar een andere locatie moeten hebben zij nog geen stappen ondernomen om de baan in orde te maken .Op 23 maart is de officiële baankeuring. Als Winschoten hard kan maken dat zij geen medewerking krijgen van de gemeente zal het bestuur i.s.m. de baankeurders zich beraadslagen of het Gronings kampioenschap in Winschoten gereden kan worden.

Notulen federatieraadsvergadering 9-12-2005

FCC Nuland vraagt of er al antwoord gegeven kan worden op de brief van het Twentse Ros Hengelo. De voorzitter zegt dat we dit meenemen naar de rondvraag. N.a.v. het punt damescruisers vraagt de voorzitter aan de federatie om voor aanvang van het nieuwe seizoen propaganda te maken om meer damescruisers 24- aan de start te krijgen. De notulen worden vastgesteld.

Financieel verslag

Er wordt gevraagd wat er gedaan wordt met het positieve saldo. Ingrid Krabbe (penningmeester) geeft een aantal punten aan:

 • promotiemateriaal
 • lage kosten federatiekaarten
 • trainersdag
 • baancommissarisdag
 • mogelijkheid om verenigingen te helpen bij calamiteiten
 • reserve houden voor jury laptop en printer, deze hebben nogal wat te lijden tijdens wedstrijden.
 • De opbrengst van de boetes was dit jaar € 550,- , dus dit is extra.

Kascontroleverslag

Dhr. v Reimeker zegt dat zij steekproeven hebben genomen tijdens de kascontrole en dat alles prima in orde was.

Jaarverslag 2005 secretaris

Over het jaarverslag zijn geen vragen en wordt geaccepteerd door de federatie.

Verzekeringen

Alle verenigingen hebben in november 2005 alle voorwaarden gekregen omtrent de aansprakelijkheidsverzekering en ongevallenverzekering. Peter Vaessen licht het een en ander toe.

Aansprakelijkheidsverzekering:

 • De verzekering is er voor rijders en verenigingen
 • Vroeger hadden de verenigingen niets aan verzekeringen gedaan
 • Fietscrossen is een risicosport
 • Door de verzekering krijg je kosten van de federatiekaarten
 • Bij de aansprakelijkheidsverzekeringen kunnen de claims nogal oplopen
 • Alle activiteiten van de vereniging vallen ook onder de aansprakelijkheidsverzekering, als het maar een activiteit voor de leden is, b.v. een playback show, of promotiedag.
 • Niet onder de dekking valt het fietsen buiten op de weg.
 • Ieder lid van de NFF heeft ook zijn plichten t.o.v. de NFF.
 • Volgens de statuten is iedere vereniging verplicht om al hun leden lid te maken van de NFF.
 • Een mountainbike tocht in het bos b.v. is voor de leden en vrijwilligers wel gedekt, maar voor eventuele broertjes of zusjes niet.
 • De aansprakelijkheidsverzekering is gekoppeld aan het recht.
 • Ook toeschouwers, tijdens wedstrijd of training, zijn medeverzekerd mits de vereniging voldoende heeft gedaan aan de veiligheid op en om de baan.
 • Voor gehuurde spullen, b.v. geluidsapparatuur, zit een eigen risico van € 227,-
 • Bij schade aan b.v. een graafmachine geldt de verzekering niet, deze dienen zelf verzekerd te zijn.
 • De vereniging zelf hoeft geen aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.
 • Gebouwen, zoals b.v. kantine, is onroerend goed, en niet meeverzekerd.

Ongevallenverzekering:

 • Bij blijvend letsel volgt een uitkering.
 • Leden en vrijwilligers zijn ook verzekerd onderweg naar fietscross wedstrijden toe en terug.
 • Volgens het reglement moet men omtrent de fiets altijd aan de basiseisen voldoen.
 • Alle leden moeten geregistreerd staan bij de NFF, (federatiekaart), nieuwe leden mogen maximaal vier weken gratis meetrainen.
 • Toeschouwers vallen niet onder de ongevallenverzekering
 • Als men een crossfiets van andere meeneemt en er ontstaat schade aan is dat voor eigen risico.
 • Met een licentie van de NFF en een licentie van de KNWU is men van beide bonden verzekerd.

Iedere vereniging krijgt een lijst met hun geregistreerde leden die zij moeten nakijken of het klopt. Als er nog vragen zijn omtrent de verzekering kunt u altijd bij Peter Vaessen terecht.

Promotieweekend

De voorzitter inventariseert bij de aanwezige verenigingen of zij al bezig zijn met de organisatie van het promotie weekend 8/9 april. Verschillende verenigingen zijn al druk bezig, andere verenigingen moeten er nog aan beginnen. Hengelo geeft aan dat zij de promotie in de sportweek van 22 april doen, dat hebben ze vorig jaar ook gedaan en is goed bevallen. Niet alle KNWU verenigingen doen hun promotie in het weekend van 8/9 april i.v.m. de nationale sportweek. De NFF wil zich wel vasthouden aan 8/9 april. Ingrid heeft nog posters en flyers ter promotie en er kunnen algemene dvd's ter promotie besteld worden bij de secretaris van de NFF, deze worden bekostigd door de NFF. Peter heeft nog een persbericht die zo opgevraagd kan worden. Rob zal op de NFF website ook de informatie gaan zetten.

Het promotiepakket voor de sportweek kan iedere vereniging bestellen via: www.denationalesportweek.nl

De Lochsprinters uit Nijverdal organiseert jaarlijks i.s.m. de gemeente een scholencross en heeft daar goede ervaringen mee, een ieder die daar informatie over wil kan terecht bij: r.timpers@wanadoo.nl

De KNWU stelt crossfietsen gratis beschikbaar ter promotie, deze moeten dan wel zelf gehaald en weer teruggebracht worden.

Rondvraag

 • Rob: De brief van het Twentse Ros komt in juni tijdens de extra federatieraadsvergadering op de agenda. Deze brief gaat over dat men in Hengelo van mening is dat er competitievervalsing ontstaat in het begin van het seizoen als er bij de KNWU nog geen wedstrijden zijn, en de leden die aangesloten zijn bij beide bonden dan wel de wedstrijden rijden van de NFF, en zodra de KNWU wedstrijden beginnen je ze niet meer ziet bij de NFF.
 • 3 Maart is er een gesprek geweest tussen het NFF bestuur en de KNWU fietscross commissie, waarin Peter (NFF) , en Jan Hereijgers (KNWU), beiden een presentatie gegeven hebben over de toekomst van NFF/KNWU.

6 Maart is er een NFF bestuursvergadering waarin we gaan praten over de plannen voor de toekomst. In juni is er een extra federatieraadsvergadering gepland waarin wij aan de federatie kenbaar gaan maken wat die plannen zijn. Daarin komt dan ook de brief van Hengelo aan bod omdat nu de meningsverschillen van het bestuur uiteen lopen. Doetinchem vindt dat de samenwerking een goede invloed kan hebben op de rijders, en dat men bewust kan kiezen.

 • Kootwijkerbroek meldt dat zij op 16 juni voor iedereen een avondtraining willen doen ter voorbereiding van het NCK op 17 juni. Informatie naar iedere vereniging volgt nog.
 • Raalte: Omdat de NFF er financieel goed voorstaat kunnen dan de kosten van het huren van de printer en papier (€ 23,-) tijdens provinciale kampioenschappen niet voor rekening van de NFF komen.

Antwoord: Wij zullen het hier bestuurlijk over hebben en in november komt de nieuwe begroting weer.

 • Geldermalsen: Wij hebben het gevoel dat de KNWU niet alle afspraken nakomt omtrent de samenwerking, denk dat we geen gelijkwaardige gesprekspartner zijn.

Antwoord: Tot op heden verloopt nog niet alles vlekkeloos maar dat is wederzijds, hier komen we in juni dus op terug als er beslissingen zijn gevallen over de toekomst. Klopt het dat er geen inschrijvingen waren van de zijspanklasse tijdens de NK Indoor?

Antwoord: Dat klopt er zijn al verschillende wedstrijden daarvoor ook geen inschrijvingen voor de zijspanklasse geweest.

 • 'Hengelo: Wordt de zijspanklasse nu geschrapt uit het reglement?

Antwoord: Nee, afgesproken was dat we in november 2006 zouden evalueren.

 • Nijverdal

Is het een idee vanwege positief saldo om de kampioenstruien te laten bekostigen door de NFF.

Antwoord: Stuur een goed voorstel in voor de federatieraadsvergadering van november 2006.

 • Doetinchem: Wanneer worden de Ijsselcrossers volwaardig lid?

Antwoord: Zij zijn voor een jaar aspirant lid, in de federatieraadsvergadering van november 2006 worden ze voorgedragen als volwaardig lid, men mag dan de eerste twee jaar nog geen kampioenschap organiseren. Jan Geerling is bezig om een regio West bij elkaar te voegen.

 • Mag men als trainer ook training geven bij andere verenigingen?

Antwoord: Ja dat mag altijd.

 • Apeldoorn: Kan de NFF Assen niet financieel helpen i.v.m. afbranden van hun kantine?

Antwoord: Als Assen daar zelf om vraagt zijn wij zeker bereid om te kijken wat we kunnen doen.

 • Jan Geerling: Op 27 mei is de promotie wedstrijd NFF/KNWU in Valkenswaard. De personele bezetting zal in handen van beide bonden zijn. Als er nog vrijwilligers zijn die mee willen helpen op 27 mei kunnen ze zich bij Jan opgeven. Advies is om naar iedere vereniging nog een oproep via de mail te doen.

Sluiting

Om 22.15 uur sluit de voorzitter de vergadering