Verslag Federatieraad 29 juni 2012

Uit NFF_Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Federatieraad verslag 29 juni 2008

Opening

Om 20.05 uur opent de voorzitter de vergadering met een speciaal welkom aan Dhr. Salari, nu afgevaardigde van FCV Geldermalsen maar destijds een van de drie oprichters van de NFF.

Post in- en uitgaand

 • Dvo Haaksbergen heeft een brief gestuurd dat ze op 12 september 2009 niet in staat zijn om het Twents Kampioenschap te organiseren.

Dit nemen we mee naar agendapunt 7.

 • Er is een brief gekomen van de damescruisers met een nieuw voorstel voor 2009.

Dedemsvaart, Assen, Zevenhuizen en Schoonebeek steunen de damescruisers om dit als agendapunt in de vergadering te behandelen. Dit nemen we mee naar agendapunt 5.

 • Er zijn afmeldingen voor deze vergadering gekomen van:

Rieks Dubbink, Hedzer Rozeboom, Tamara Pater, Leonore Linders, FCC De Kley-drivers uit Langedijk, FCC De Kombocht uit Bussum en FMC The Whoopers uit Berlicum.

Mededelingen

 • FCC De Boscrossers uit Heiloo hebben aangegeven dat zij met ingang van 2009 hun NFF-lidmaatschap zullen beëindigen.
 • Indien er adreswijzigingen zijn van een bestuur dan dit graag doorgeven aan het NFF-secretariaat, zodat alle NFF post op het juiste adres binnenkomt.
 • Tijdens de laatste nationale wedstrijden is er toch weer gerookt binnen het rijderscircuit, tijdens de vorige Federatieraad vergadering is de afspraak gemaakt dat er NIET meer gerookt zou worden vanaf parc-fermee tot en met de fuik, dus inclusief startheuvel en de gehele wedstrijdbaan. In 2009 zal er weer extra op gecontroleerd gaan worden, ook de organiserende club moet dit vooraf tegen de medewerkers zeggen.
 • Peter Vaessen heeft aangegeven te stoppen met de inschrijvingen van de nationale wedstrijden. Deze taak zal worden overgenomen door Martijn Vermue. De ledenadministratie zal worden overgenomen door Mia Vermue.
 • Er wordt versterking gevraagd voor het nationale juryteam. Men kan zich aanmelden bij een van de juryleden, Martijn Vermue, Rieks Dubbink, Mia Vermue, Leonore Linders, Bennie Meinders of Marga Reimink.
 • Er is een lijst gemaakt met daarop de punten vermeld die op de uitnodigingen behoren te staan bij het organiseren van een nationale wedstrijd.
 • Er is met de uitnodiging en agenda voor deze vergadering tevens op A5 formaat een aanvulling voor het blauwe reglementen mapje verstuurd over de eisen waaraan het NK-shirt dient te voldoen.

Notulen Federatieraadsvergadering 22-2-2008

Dhr. Bosker uit Assen wil nog iets vragen over de samenwerking NFF-KNWU agendapunt 11. Dit staat voor deze vergadering als agendapunt 13 vermeld. De notulen worden vastgesteld en goedgekeurd.

Voorstel dames-cruisers.

De voorzitter legt in het kort de voorgeschiedenis van de dames-cruisers nog eens uit. Daarna geeft hij aan wat het voorstel van de dames-cruisers 25+ is.

De dames 25+ willen af van de volwaardige klasse van 7 rijdsters zodat ze niet meer samengevoegd hoeven te worden met de dames 24-. Tevens willen ze graag de leeftijdsgrens verleggen naar 30 jaar en jonger, en 31 jaar en ouder. Hierop volgt een discussie, de voorzitter geeft iedere club de gelegenheid in het kort hun zegje te doen.

Noordbergum vindt het voorstel zo niet oké omdat de oudere dames in principe altijd een volwaardige klasse hebben maar de jongere dames niet. De oudere dames zijn dus altijd de dupe. Assen sluit zich aan bij Noordbergum en vind dat de dames wel goede argumenten hebben. Het argument van het NFF bestuur over besluitvorming is erg zwak. Assen stelt een proefperiode voor van een jaar, waarbij 5 rijdsters voldoende is om als aparte klasse te rijden. Nijverdal vindt dat als er destijds voor gestemd is om een volwaardige klasse te vormen men dit niet zomaar onder de tafel moet schuiven. Dit probleem hebben we ook met de heren cruisers gehad.

Nijverdal stelt voor om te onderzoeken of het mogelijk is alle wedstrijden mee te laten tellen voor het NK, dan krijgen we een betere verdeling van het aantal rijdsters. Zelfde systeem als bij de promotieklasse.

Rennie v/d Velde (damescruiser 25+) zegt dat de oudere dames gezorgd hebben dat er meerdere jongere damescruisers aan de start verschijnen, daar mag dan wel iets tegenover staan. Suzanne Reimink (damescruiser 24-) zegt dat de jongere dames vaak ook de promotieklasse rijden maar toch verplicht hun eigen klasse ook dan moeten rijden, en dat kan cruiser of 20inch zijn. Jeroen Peters (rijdersraad) zegt dat er destijds bewust gekozen is om een volwaardige klasse te rijden om meer finale ritten te hebben, als deze regels toevallig niet uitkomen in een klasse is dit geen argument om zomaar te wijzigen.

Jan Geerling namens het NFF bestuur: wat voor de damescruisers telt, telt natuurlijk ook voor de herencruisers, deze worden ook samengevoegd als er geen volwaardige klasse is. Als de dames 24- wat meer inspanning doen zullen er vast meer jongere dames aan de start verschijnen, er zal wat meer promotie voor gemaakt moeten worden. Vaak hoor je dat het missen van een cruiserfiets een probleem is, dit kan worden opgelost door een keer je fiets uit te lenen. De jongeren van 12/13/14 jaar mogen nog geen promotieklasse rijden maar willen wel meer dan alleen maar de 20inch klasse. Het NFF bestuur evalueert alle wedstrijden, dus een proefperiode met een evaluatie lijkt me niet nodig.

Over het punt deelname aan NK, waar rijders een bewuste keuze maken voor een klasse, kan het NFF bestuur zich nog eens over buigen, maar dat staat los van het voorstel van de damescruisers 25+.

Er wordt overgegaan op stemming:

1. Voorstel Nijverdal, alle nationale wedstrijden mee laten tellen voor NK. 15 stemmen voor, 49 stemmen tegen. Voorstel verworpen.

2. Voorstel Assen, proefperiode van 1 jaar waarbij 5 rijdsters voldoende is. 0 stemmen voor, 64 stemmen tegen. Voorstel verworpen.

3. Voorstel damescruisers, verandering volwaardige klasse, en leeftijdsgrens. 21 stemmen voor, 43 stemmen tegen. Voorstel verworpen.

Begroting 2009

Penningmeester Martien Bouw legt in het kort de begroting zoals opgesteld uit. - Er is een stijging van het aantal NFF leden. - Er worden minder wedstrijdblocs verkocht door gebruik van computerprogramma's in de regio's. - De reiskosten vergoedingen blijven de grootste kostenpost. De reiskosten van de baankeurders zijn ook erg hoog omdat ze regelmatig twee keer naar dezelfde club moeten om te keuren omdat de baan niet volgens afspraak in orde is. Indien dit nogmaals voorkomt zal er een rekening naar de desbetreffende club gestuurd worden. - De opleidingen worden duurder omdat er een nieuwe opleiding voor trackmanagers bijkomt. - In 2009 komt er nieuw promotiemateriaal. - We hebben wederom een positief saldo. De begroting wordt vastgesteld met dank aan de penningmeester. De kascontrole van 2008 wordt uitgevoerd door Ruud de Boer en Jan Gringhuis.

Vaststellen kalender Nationale wedstrijden 2009

De IJsselcrossers uit Doetinchem hebben aangegeven dat zij het Gelders Kampioenschap op 4 april 2009 niet kunnen organiseren. Aangezien Heiloo in 2009 geen NFF lid meer is zal het Noordhollands Kampioenschap van 10 oktober 2009 naar een andere vereniging gaan uit dezelfde groep, Noordbergum wil deze wedstrijd overnemen maar kan niet op 10 oktober. Haaksbergen is niet in staat het Twents Kampioenschap op 12 september 2009 te organiseren. Het Gronings Kampioenschap van Wehe-den Hoorn wordt overgenomen door Winschoten. Het NFF-bestuur is niet blij met het feit dat ze wederom geconfronteerd wordt met afzeggingen van clubs die de wedstrijd niet kunnen organiseren omdat ze combi-club zijn en daarom andere verplichtingen hebben. Het bestuur wil zich het liefst aan de data houden zoals die vermeld staan op de lange termijn kalender, anders heeft deze kalender niet veel waarde. Er volgt een discussie, waarin de meningen nogal uiteen lopen, de combiclubs willen een soepeler systeem van de kalender, b.v. onderling ruilen van wedstrijden, wel voor- en najaar gescheiden houden. Uiteindelijk wordt de kalender samengesteld: 13 december Trackmanagerscursus Kootwijkerbroek 23 januari Voorlichtingsavond voor clubs die nationale wedstrijd organiseren in 2009 31 januari NK Indoor Barneveld 27 februari Federatieraad vergadering Putten 28 februari Trainersdag 07 maart Baancommissarisdag 14 maart Juryavond 28 maart Gelders Doetinchem 18 april Overijssels Dedemsvaart 02 mei Gronings Winschoten 16 mei Veluws Kootwijkerbroek 30 mei/1 juni NK Raalte 13 juni NCK Tiel 12 september Fries Noordbergum 26 september Drents Klazienaveen 10 oktober Twents Haaksbergen 24 oktober Brabants Nuland 20 november Federatieraad vergadering Putten

Presentatie van het verslag van werkgroepje van Tjerk, Remon en Paul.

Het werkgroepje heeft een keurig uitgewerkt rapport aan het NFF-bestuur geleverd. Er staat iets in over het gebruik van clickpedalen, helmen, bodyprotectoren etc. Tjerk de Ruyter (sportarts en fysiotherapeut) licht in het kort iets toe over de medische kant van het verhaal, en ook dat het geen natte vingerwerk is geweest. Er is erg weinig medische documentatie over fietscross. Je kunt dan ook alleen maar iets echt verbieden als wetenschappelijk bewezen is dat het niet goed is. Remon (leraar en trainer) heeft een praktische handleiding voor trainers geschreven o.a. welke training bij de juiste leeftijd hoort. Dit document is omgezet als PDF-document en is te downloaden van de NFF-site. Tjerk, Remon en Paul krijgen als eerste het document overhandigd, het NFF-bestuur bedankt het trio voor hun werk en overhandigd ze een flesje wijn.

Voorstel schrappen 15 meter lijn 2009

Het NFF-bestuur stelt voor om met ingang van 2009 de 15 meter lijn af te schaffen, waarbij gelijktijdig de bepaling m.b.t. het niet overschrijden van de markeringslijnen van de eigen baan wordt afgeschaft. Er volgt een aanpassing van Artikel 12, letter F van het NFF Wedstrijdreglement, waarmee dit besluit wordt geëffectueerd. Jan Kusters (trackmanager) legt uit dat men bij de KNWU al een tijdje zonder 15 meter lijn starten en dat het prima werkt, geen problemen en een vlotter verloop van de wedstrijd. Remon (rijder) zegt dat men het wel laat om moedwillig te hinderen omdat niemand op een valpartij zit te wachten. Het voorstel wordt unaniem aangenomen .

Toestaan van zijnummer bordjes 2009.

De voorzitter legt uit dat er bij de laatste nationale wedstrijden van de NFF nogal wat commotie is ontstaan over de verwijdering van de zijnummer-bordjes. Dit waren altijd nummers die afwijken van het stuurnummerbord. Dit is in het NFF-bestuur besproken. NFF-medewerkers met lijnjury-ervaring zijn tot de conclusie gekomen dat de zijnummer-bordjes in bepaalde situaties kunnen helpen met de waarneming aan de finishlijn. Met name bij close finish-situaties zijn de bordjes handig en vergemakkelijken zij het werk van de jury. Het bestuur stelt dan ook voor om de bordjes toe te staan onder voorwaarden. Het nummer moet te allen tijde corresponderen met het stuurbord-nummer. Deelnemers met verkeerde bordjes mogen niet aan de start verschijnen. Er komen nog vragen om de bordjes te gaan verplichten en wie de controle uit gaat oefenen. De NFF wil de bordjes niet verplichten, wel vrijlaten. De controle ligt grotendeels bij de rijder en club zelf, het bestuur zal verder nog gaan bespreken of dit een aanvullende taak voor de D.N.S. functionaris kan zijn. Het voorstel wordt aangenomen.

Random-gate beleid 2009

Een toenemend aantal fietscross-verenigingen is al overgegaan op de nieuwste starthekken met het random-gate systeem. Omdat nog niet alle NFF verenigingen over dit systeem beschikken is het NFF-bestuur van mening om dit in 2009 nog niet te gaan gebruiken bij nationale wedstrijden. Wel willen we in het kader van het langere termijn beleid in 2010 over gaan op stemming om dit systeem te gaan gebruiken. Het NFF-bestuur wil zo de minder kapitaalkrachtige clubs beschermen en zoveel mogelijk rijders kans geven om met dit systeem te leren starten. Het NFF bestuur is zeker niet tegen dit systeem. Hierover ontstaat een discussie, waaruit blijkt dat de voorzichtige voortgang van het bestuur niet gedeeld wordt. Meerdere verenigingen pleiten voor zo snel mogelijke invoering van het random-gate systeem. Uiteindelijk wordt bijna unaniem besloten om al in 2009 met Random-gate te mogen starten indien het systeem aanwezig is.

Cursussen

Trackmanagerscursus 2008, Trainersdag 2009, Baancommissarisdag 2009, Jurycursus 2009, Voorlichtingsavond voor clubs die in 2009 een nationale wedstrijd organiseren.

Voor de Trackmanagerscursus kan men zich nog opgeven bij het NFF secretariaat.

Alle data voor deze cursussen staan vermeld in de kalender van 2009 (zie agendapunt 7).

De voorlichtingsavond voor de clubs die in 2009 een nationale wedstrijd organiseren is ook daadwerkelijk bedoelt voor alle clubs die in dat jaar een wedstrijd hebben, de uitnodiging volgt nog.

Samenwerking NFF-KNWU

De voorzitter doet verslag over het verloop van de samenwerking met de KNWU van het afgelopen jaar. De NFF is nog niet toe aan zware beleidsmatige samenwerking zoals; eenheid van licenties, wedstrijdverdeling, niveau afstemming en meerjaren visie. De NFF wil wel kalenderafstemming en samenwerking van opleidingen en cursussen. In 2008 zijn er drie gezamenlijke werkgroepjes gestart die uiteindelijk een minimaal resultaat hebben bereikt. Tijdens de voorbereidingen van de combiwedstrijd in 2008 heeft de KNWU het heel storend gevonden dat de NFF zo laat de medewerkers aanleverde. De KNWU is gewend om al in een vroeg stadia een draaiboek klaar te hebben. De KNWU is altijd afhankelijk van de nationale ontwikkelingen daar heeft de NFF altijd begrip voor getoond. De P.R. samenwerking is op niets uitgelopen. De KNWU heeft in oktober een brief gestuurd met daarin de mededeling om de samenwerking voorlopig te stoppen. Op beleidsmatig gebied kan de NFF de KNWU niet bijhouden. Dit alles heeft ook tot gevolg dat er in 2009 geen combiwedstrijd gereden wordt.

Assen vindt het erg jammer dat het zo gelopen is en vraagt of de NFF zich wel wil inzetten om gezamenlijke cursussen en opleidingen te gaan doen. Het jaagt de clubs alleen maar op extra kosten als men aparte cursussen blijft geven. Voor de NFF zijn de cursussen nog steeds kosteloos.

Dedemsvaart geeft aan dat deze ontwikkeling niet goed is voor de fietscross-sport in het algemeen.

Peter Vaessen, mede-initiator van de samenwerking, zegt dat de KNWU de breedtesport een beetje vergeten is door de Olympische Spelen. Wij moeten niet terugkijken op incidentele gebeurtenissen. De leden van de NFF, en dat zijn alle verenigingen met een NFF licentie, kunnen het bestuur de opdracht geven om verder te gaan met de samenwerking maar moeten het bestuur dan wel de vrijheid geven om verder te gaan in de ontwikkelingen. Het NFF bestuur heeft zeker zijn best gedaan om de eigen identiteit van de NFF te bewaren. Alleen al op kleinere zaken zoals gezamenlijke opleidingen is het tot op heden niet gelukt om verder te komen.

Voorstel nieuwe trainingsindeling nationale wedstrijden 2009.

Naar aanleiding van diverse klachten uit de achterban over de indeling van de trainingstijd is het NFF-bestuur van mening dat het tijd wordt om dit te gaan veranderen. Mede ook om de positie van de jongste groep te verbeteren. Het bestuur heeft dit uitgewerkt en met de agenda naar iedere club opgestuurd. Er ontstaat een korte discussie. Iedereen is wel van mening dat trainen in 2 groepen een goede optie is. Er zal dan om 8.45 uur begonnen worden met de 1e groep, en om 9.45 uur met de 2e groep. De EHBO en andere medewerkers moeten dan wel eerder aanwezig zijn op de baan. De praktische uitwerking zoals die in het voorstel van het bestuur stond (o.a. gedeeld parc-fermé), ontmoet nog scepsis en tegenstand. Het bestuur zal gaan bekijken of we met stickers of bandjes moeten gaan werken om de groepen goed gescheiden te houden. Het voorstel om in 2 groepen te gaan trainen wordt aangenomen. Het bestuur werkt verder aan de praktische uitwerking.

Bestuursverkiezing; aftredende bestuursleden

 • Mia Vermue secretaris herkiesbaar
 • Martien Bouw penningmeester herkiesbaar
 • Jan Geerling afgevaardigde district Noordoost herkiesbaar
 • Wilma Peters afgevaardigde district Midden herkiesbaar
 • Hedzer Rozeboom afgevaardigde district Noord niet herkiesbaar

Mia heeft aangegeven dat zij over twee jaar stopt als NFF secretaris. Hedzer Rozeboom is per direct gestopt en Bennie Meinders is zijn opvolger als afgevaardigde van district Noord. Alle herkiesbare kandidaten en Bennie Meinders worden bij acclamatie gekozen voor een (nieuwe) periode.

Afscheid bestuursleden

 • Hedzer Rozeboom NFF bestuurslid
 • Peter Vaessen Inschrijvingen
 • Lisa Wijngaard Nationaal juryteam

Hedzer is afwezig, Mia geeft het aandenken mee aan Bennie Meinders. Peter en Lisa worden hartelijk bedankt voor hun bewezen diensten aan de NFF de afgelopen jaren en krijgen ook een mooi NFF aandenken.

Rondvraag

 • Dhr Salari wil nog even kwijt dat er toch veel dingen veranderd zijn maar ook veel dingen hetzelfde zijn gebleven in al die jaren. Hij vond het leuk om weer eens aanwezig te zijn bij een Federatieraadsvergadering.
 • Dhr Salari meldt gelijk dat FCV Geldermalsen in de nacht van 28-29 augustus het 25 jarig jubileum vieren met de Nacht van Geldermalsen. Alle verenigingen krijgen hierover nog bericht.
 • De voorzitter zegt dat het mooi zou zijn als iedereen een beetje reclame wil maken voor het NK Indoor dat gehouden wordt op 31 januari in Barneveld. Dit evenement wordt georganiseerd in samenwerking met races tegen kanker. De opbrengst zal in zijn geheel geschonken worden aan deze stichting.

Sluiting

Om 23.10 uur sluit de voorzitter de vergadering