Verslag Federatieraad 27 november 2014

Uit NFF_Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Federatieraad verslag 27 november 2014

Opening

Om 20.00 opent de voorzitter de vergadering

Er zijn afgevaardigden aanwezig van de FCC Lichtenvoorde, zij willen zich graag aansluiten bij de NFF.

Er zijn afmeldingen van Ad van Vlimmeren (secretaris), FCC De Spartanen en FCC De Vaart.

Post in- en uitgaand

Er is geen post die apart besproken moet worden.

Mededelingen

  • Ouders in het parc-fermé: niet zo’n goed idee. Wordt volgend jaar een aandachtspunt.
  • Voorzitter maakt een opmerking over helmen die vast moeten zitten en waar geen zaken aan mogen zitten die er niet op thuis horen.

Notulen Federatieraad vergadering juli 2014

De notulen worden vastgesteld.

Wedstrijd kalender 2015

Het Gronings Kampioenschap zal niet in Groningen worden georganiseerd, omdat er in Noord geen club is die dit op zich kan nemen komend jaar. In plaats daarvan wordt in een andere regio een vervangende wedstrijd gereden. Ammerzoden biedt zich aan voor een vervangende wedstrijd, maar Nunspeet ook. In de keuze krijgt Nunspeet voorrang omdat al meerdere keren een vervangende wedstrijd in Zuid is gereden. In Nunspeet moet eerst even bestuurlijk overleg gevoerd worden. (na het weekend heeft Nunspeet toegezegd de wedstrijd te kunnen organiseren). Het NCK zal een gezamenlijke KNWU/NFF wedstrijden blijven, dus ook in 2015: in Luijksgestel.

Enkele verenigingen dringen er op aan de wedstrijddata te verschuiven, omdat anders de nationale wedstrijden van beide bonden elkaar in de weg zitten. Probleem is daarbij met name dat dan de eigen vrijwilligers van een organiserende club niet aanwezig zijn. In overleg en uiteindelijk met unanieme goedkeuring wordt besloten de wedstrijden in het najaar allemaal een week op te schuiven en in het voorjaar de wedstrijd in Putten naar 18 april te verplaatsen.

Begroting 2015

De begroting wordt aangenomen.

Op basis van deze begroting wordt de eigen bijdrage voor de Fotofinish (1 euro per rijder) afgeschaft.

Bestuursverkiezing

Ad van Vlimmeren treedt af als secretaris, na één bestuursperiode. Vanwege die gelegenheid zal op zijn verzoek geen persoonlijke attentie worden uitgereikt maar geld worden gestort op de rekening van CliniClowns.

Jitze Efde wordt herkozen als afgevaardigde van het District Noord en Bennie Meinders wordt herkozen als penningmeester.

Omdat er geen uitzicht is op een kandidaat-secretaris, stelt Rob Waaijenberg voor af te treden als voorzitter en in plaats daarvan het secretariaat op zich te nemen. Dan moet er wel een nieuwe voorzitter komen.

De Flying Birds uit Winschoten vragen de vergadering vijf minuten te schorsen en komen daarna met de mededeling dat zij wellicht in eigen gelederen een kandidaat-voorzitter hebben. Daarvoor moeten ze de betreffende persoon nog wel polsen en kandideren.

Ondertussen is er ook op Peter Vaessen een beroep gedaan zich beschikbaar te stellen.

Uiteindelijk wordt het volgende besloten:

  • Het voorstel van Rob Waaijenberg om van functie te wisselen wordt aangenomen
  • De voorzitters-verkiezing wordt verschoven naar de Februari-vergadering in 2015. Iedere club wordt zodoende in de gelegenheid gesteld om een kandidaat voor het voorzitterschap aan te dragen.

Leden-mutaties

• FCC Lichtenvoorde wil graag lid worden van de NFF. In de vergadering van Februari 2015 zal daarover een (hopelijk positief) besluit vallen. • BMX Dreamteam heeft lidmaatschap NFF opgezegd voor 2015.

Emailadressen clubs

Het plan om alle aangesloten vereniging een eigen NFF-emailadres te verfstrekken zal nog voor de jaarwisseling zijn beslag krijgen. Iedere club krijgt daarover bericht.

Notitie anti-rook beleid

Wordt niet meer behandeld in verband met de tijd.

Rondvraag

  • Geldermalsen: bedankt voor de voorzitter en vraagt zich af wie de februari-vergadering gaat leiden.
  • Ammerzoden: doet een pleidooi om voor de EHBO bij wedstrijden toch vooral jonge mensen in te zetten (vooral vanwege de snelheid van handelen)
  • Oss: stemmen over toelaten van clubs met en zonder eigen baan, zou in deze vergadering gebeuren.
Antwoord bestuur: voorbereiding was in gedrang gekomen door tijdgebrek, vandaar dat die discussie in deze vergadering niet gevoerd is.,
  • Hengelo vraagt naar de opleidingen.
Opleidingen zullen in 2015 waarschijnlijk alleen online (internet) gedaan worden.
Overigens was al afgesproken dat ook medewerkers met KNWU-diploma’s mogen worden ingezet bij nationale wedstrijden als baancommissaris.
  • Tiel vraagt aandacht voor de Vakantiewedstrijd in 2015, die zal worden georganiseerd op 23 augustus 2015
  • Bestuur NFF: 7 februari wordt gereserveerd voor de Voorbereidingsvergadering Nationale Wedstrijden [is uiteindelijk niet doorgegaan]

Sluiting

Diep in de avond sluit de voorzitter de vergadering