Verslag Federatieraad 25 februari 2005

Uit NFF_Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Federatieraad verslag 25 februari 2005

Opening

Om 20.05 uur opent de voorzitter de vergadering met een bijzonder welkom aan de Kombocht uit Bussum, die voor de eerste maal een Federatieraadsvergadering van de N.F.F. bijwonen.

Notulen federatieraadsvergadering 19-11-2004

De notulen worden goedgekeurd.

Post in- en uitgaand

 • Er zijn wat afmeldingen binnengekomen voor deze vergadering.
 • Er is een geboortekaartje binnengekomen, Peter en Anne Vaessen hebben een dochter, Laura. Namens de gehele federatie de felicitaties aan Peter.

Ook de felicitaties aan Jan Kusters vanwege geboorte kleinzoon Tycho.

 • Er is een brief gekomen van de regio Veluwe omtrent de vacature als afgevaardigde van de Veluwe bij het N.F.F. bestuur. Teun Hendriks heeft aangekondigd met deze functie te willen stoppen, Wilma Peters uit Apeldoorn zal zijn opvolgster worden. De vacature voor een afgevaardigde van de regio Noord staat nog open.

Mededelingen

 • Website

De voorzitter meld dat hij de contactgegevens van de verenigingen, zoals voorzitter, secretaris, telefoonnummers en e-mailadressen op de N.F.F. site wil gaan zetten, zodat een ieder die dat nodig denkt te hebben het op een centrale plaats kan opzoeken. Wel is het van belang dat als er wijzingen zijn van de gegevens, dit gelijk doorgegeven wordt aan het secretariaat van de N.F.F., zodat dit ook op de site gewijzigd kan worden.

 • N.K.Indoor 2006

De Derrick Crossers uit Schoonebeek hebben een verzoek gedaan om het N.K. Indoor 2006 te mogen organiseren. Het bestuur wil andere verenigingen die mogelijkerwijs ook al bezig zijn met het organiseren van het N.K. indoor 2006 nog de kans bieden tot 14 maart 2005 om dit schriftelijk in te dienen bij de N.F.F. Deze verenigingen hebben dan tot 4 april 2005 de tijd om de detaillering van een serieus plan in te leveren. Mochten wij van geen enkele vereniging iets horen dan gaat deze wedstrijd naar de Derrick Crossers uit Schoonebeek.

Voorstel trainingsindeling rijdersraad/ bestuur

De voorzitter vertelt dat het DB serieus overleg heeft gehad met de rijdersraad omtrent dit onderwerp. Er is tijdens dit overleg geen gelijkheid gekomen, daarom zal er gestemd moeten worden, er liggen drie voorstellen n.l. het voorstel van de rijdersraad, het voorstel van het bestuur en de huidige trainings situatie. Mark v Doesburg licht het voorstel van de rijdersraad nog eens toe, de voorzitter van het bestuur. Er ontstaat een kleine discussie. Duidelijk is wel dat we de jonge crossertjes allemaal willen beschermen. Daarna volgt de stemming. Een onafhankelijke jury, Peter Vaessen en Jan Kusters zullen de stemmingsbriefjes tellen. De uitslag is als volgt: Voorstel rijdersraad 19 stemmen Voorstel bestuur 25 stemmen Huidige situatie 5 stemmen Het voorstel van het N.F.F. bestuur wordt dus aangenomen, in de bestuursvergadering van 14 maart zal er bekeken worden waar de leeftijdsschifting komt en hoe we dat kenbaar maken. Daarna zal er contact opgenomen worden met Nijkerk die het eerste provinciale kampioenschap van het seizoen gaan organiseren. Er wordt een verzoek gedaan aan alle verenigingen om in het parc-fermee twee of drie aparte vakken te gaan reserveren voor de kleine crossertjes.

Financieel verslag

Het financieel verslag van de penningmeester wordt goedgekeurd.

Kascontrole verslag

Dhr. H. Reimink van de Lochsprinters uit Nijverdal en Dhr. R. Brink van de Vaart uit Dedemsvaart hebben de kascontrole uitgevoerd bij de penningmeester. Zij vertellen dat ze de penningmeester niet op een foutje hebben kunnen betrappen. Het zag er perfect uit. Met dank aan de penningmeester, Ingrid Krabbe.

In de Federatieraadsvergadering van november wordt er een kascontrole opvolger voor Dhr. H. Reimink gezocht.

Jaarverslag secretaris

Het jaarverslag ziet er duidelijk en netjes uit. Het overzicht van het ledenverloop was op het tijdstip van het maken van het jaarverslag nog niet binnen, inmiddels is bekend dat de N.F.F. 1134 licenties heeft.

Wedstrijdreglement

Op artikel 13 van de zijspanklasse zou nog een wijziging komen, dit omtrent de eisen en afmetingen van de crossfiets met zijspan. Deze zijn inmiddels uitgedeeld en worden goedgekeurd. Binnenkort krijgen alle verenigingen, juryteam, trackmanagers en rijdersraad een geheel nieuw wedstrijdreglement. Als er verenigingen zijn die extra wedstrijdreglementen willen kunnen zij deze bijbestellen bij de secretaris, er ligt ook een intekenlijst waarop iedereen het aantal kan invullen, de kosten voor de extra wedstrijdreglementen zijn € 0,50. De voorzitter verzoekt alle verenigingen die het oude wedstrijdreglement op hun site hebben staan deze te verwijderen, vanaf 27 februari komt het vernieuwde reglement op de N.F.F. site.

Rondvraag

 • Jan Kusters, Tiel: Een verzoek aan alle verenigingen om hun leden te laten rijden met een duidelijk leesbaar nummerbord. De trackmanagers mogen tijdens de training, de rijders met een onduidelijk nummerbord, duidelijk maken dat zij het nummerbord moeten veranderen als ze willen deelnemen aan de wedstrijd.
 • Otto Oostindjer, Winschoten: Waar moeten nieuwe aanmeldingen naartoe?

Dit moet naar Peter Vaessen die de ledenadministratie doet.

 • Theo de Booy, Bussum: Wij hebben een nieuw lid maar die heeft nog geen startnr.

Peter kijkt dit na.

 • Zijn er nog bepaalde eisen aan de nr. borden?

Alle verenigingen hebben de vrijheid om zelf de nr.borden uit te zoeken als ze maar duidelijk leesbaar zijn.

 • John Majzack, Raalte: De extra wedstrijdreglementen moeten € 0.50 gaan kosten, kan de N.F.F. dit niet betalen, er zit genoeg in kas.

Het bestuur neemt dit mee naar de bestuursvergadering van 14 maart 2005.

 • Harrie Reimink, Nijverdal: Is er al iets gedaan met het verzoek om een rijdersfonds in het leven te roepen?

De voorzitter komt hier dadelijk op terug.

 • Ruud de Boer, Nijkerk: Van wie krijg ik de inschrijflijsten voor het Gelders Kampioenschap?

Deze komen van Peter Vaessen.

Wordt het inschrijfgeld nog verhoogd dit jaar?

Het bestuur heeft besloten om het inschrijfgeld gelijk te houden.

 • Jan Geerling Schoonebeek (bestuurslid N.F.F.): Omdat er een aantal verenigingen hun promotiemateriaal nog niet gebruikt hebben, en geen gehoor hebben gegeven aan het verzoek van Ingrid of zij hier nog gebruik van willen maken, kunnen alle verenigingen die nog promotiemateriaal willen gebruiken dit bestellen bij Ingrid.
 • Rob Waaijenberg Ommen (voorzitter): Er is een poos terug een brief binnengekomen van Dhr. H. Reimink uit Nijverdal om een rijders-fonds op te starten om rijders/sters die langdurig/blijvend geblesseerd zijn een hart onder de riem te steken vanuit de N.F.F.

Het bestuur vindt dit wel een sympathiek voorstel, maar heeft besloten een dergelijk fonds niet in te willen stellen, uit verschillende overwegingen, zie brief van februari 2005. Vorig jaar is voor Joan Verstegen (actie 707) € 2550,- opgehaald, dit was een spontane actie waar iedereen gehoor aan heeft gegeven. Mochten er verenigingen zijn die het onderwerp rijdersfonds verder willen bespreken, dan kunnen zij een uitgewerkt voorstel indienen bij het bestuur van de N.F.F., zodat dit nogmaals bespreekbaar wordt.

Sluiting

Om 21.30 uur sluit de voorzitter de vergadering.