Verslag Federatieraad 23 februari 2007

Uit NFF_Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Opening

Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

Post in- en uitgaand

Er is geen post uitgegaan. De post die binnen gekomen is, zijn allen afmeldingen voor de vergadering.

Mededelingen

 • Baancommissarisdag 2007

De baancommissarisdag is voor het eerste jaar opgesplitst in drie groepen. De datum is 10 maart 2007.

Voor de regio Noord om 13.00 uur in de kantine van FC Unitas te Assen.

Voor de regio Noord/Oost Oost om 13.00 uur in de kantine van de Bissinghcrossers te Ommen.

Voor de regio Zuid/Midden om 10.00 uur in de kantine van FCC Putten te Putten.

De voorbespreking voor de begeleiders van de baancommissarisdag is op 7 maart in de kantine van de Bissinghcrossers te Ommen.

 • Combiwedstrijd Haaksbergen

De combiwedstrijd die gepland staat op zaterdag 7 juli 2007 gaat door. Op zondag 8 juli 2007 is de NK voor de KNWU.

 • Er zijn signalen dat er een vereniging is die bezig is om het NK Indoor 2008 te gaan organiseren.
 • Het NFF bestuur heeft een werkgroepje van twee personen, Paul Sloesen en Remon Brink, in het leven geroepen om zich bezig te houden met een onderzoek naar Jeugd, Gezondheid en Fietscross.

Dit om te kijken of men verantwoord om gaat met trainingen voor jonge kinderen, kinderen in de puberteit etc. Tevens zal bekeken worden of het verantwoord is voor jonge kinderen om met clicks te crossen.

Tijdens de Federatieraadsvergadering in juni zal er een rapport gepresenteerd worden over de bevindingen.

Notulen 17-11-2006

 • Onder punt 2, post in- en uitgaand, staat dat de regio Zuid een voorstel heeft ingediend om de loting van de startposities te veranderen. Dit voorstel is door het NFF bestuur bij de rijdersraad neergelegd. Deze willen graag uitstel tot de volgende Federatieraadsvergadering om dat zij dit willen polsen bij de rijders zelf. Hier komen we dus in Juni op terug.
 • Ook het voorstel van de Lochsprinters uit Nijverdal, het bekostigen van de NK truien of shirts door de NFF, wordt doorgeschoven naar de Federatieraadsvergadering van juni, omdat dit goed bekeken moet worden.
 • Onder punt 8 en 9 staat dat de damescruiserklasse 24- in het wedstrijdreglement opgenomen gaat worden net als dat de gehele zijspan klasse geschrapt gaat worden. Dit staat inmiddels op papier en hier komen we voor de rondvraag op terug. Tevens zal de afschaffing van de bescherming op de fiets behandeld worden.

Financieel verslag

Ingrid Krabbe beantwoort de vragen die gesteld worden naar aanleiding van het financieel verslag.

De reiskosten voor de bestuursleden vallen zo hoog uit omdat er maandelijks een vergadering plaats vind in Apeldoorn. Tevens worden de reiskosten van de juryleden, (jurydienst tijdens provinciale kampioenschappen) baankeurders, (naar baankeuringen) trackmanagers (naar provinciale kampioenschappen en vergadering) en rijdersraad (vergaderingen) vergoed.

Er zijn extra kosten gemaakt omdat het algemene bestuur voorheen vergaderde in het Motel v/d Valk in Apeldoorn op het vergaderbalkon, (kosteloos), en het laatste jaar vanwege rumoer en drukte op het vergaderbalkon, in een aparte vergaderruimte in Motel v/d Valk. Tijdens de dagelijks bestuursvergaderingen blijven we kosteloos op het vergaderbalkon.

Het financieel verslag wordt goedgekeurd en de penningmeester krijgt een welverdiend applaus.

Kascontroleverslag

Harrie Reimink uit Nijverdal en Gerrit v Remeker uit Hengelo hebben kascontrole gedaan. Beiden zijn niet aanwezig en de penningmeester overhandigt de voorzitter het kascontrole verslag dat door beiden controleurs ondertekend is.

Afscheid Ingrid Krabbe

Ingrid neemt na 10 jaar penningmeester van de NFF geweest te zijn afscheid. Zij wordt opgevolgd door Dhr. Martien Bouw uit Kootwijkerbroek.

Rob heeft een leuke speech voorbereid en vertelt in het kort iets over haar loopbaan bij de NFF. Ook Peter Vaessen heeft een speech voorbereid en spelt tenslotte bij Ingrid de vergulde NFF speld op. Tevens wordt zij benoemd als lid van verdienste.

Na de bloemen overhandigd te hebben is het Ingrid die het woord neemt en de gehele Federatie bedankt voor het vertrouwen in haar de afgelopen 10 jaar.

Jaarverslag 2006

Er zijn geen vragen over het jaarverslag, de secretaris meld alleen dat er een foutje instaat omtrent het ledenaantal van 2006 dit moet zijn 1195 in plaats van 1374.

Ingrid zegt dat er wel 1374 betalende leden zijn geweest in 2006.

Voorstel Klazienaveen

Het voorstel van Klazienaveen over het veranderen van de peildatum van de leeftijd op het Nederlands Kampioenschap.

Er komt nog een kleine discussie op gang, daarna stelt de voorzitter voor om tot stemming over te gaan. Het gaat hierbij om drie opties:

Optie A: dagleeftijd tijdens NK

Optie B: peildatum 1 mei

Optie C: bestuursvoorstel veranderen van peildatum naar 31 december in het jaar van de wedstrijd. Voorbeeld; als iemand in oktober 2007 acht jaar wordt dan rijdt deze tijdens het NK in 2007 bij de acht jarigen.

Stemming:

 • Optie A: 3 stemmen voor 39 stemmen tegen
 • Optie B: 3 stemmen voor 39 stemmen tegen
 • Optie C: 21 stemmen voor 15 stemmen tegen 6 onthoudingen

Optie C wordt dus aangenomen.

Dit gaat in tijdens de NK Outdoor 2007.

Voorstel Dedemsvaart

Het bestuur wil polsen bij de verenigingen hoe men over dit voorstel denkt. Het bestuur heeft nog geen tijd gehad om dit voorstel helemaal uit te werken en wil hier in de volgende vergadering op terug komen.

Remon Brink doet nog een korte uitleg, en zegt dat het voor iedere vereniging beter kan worden, men is nu b.v. in Gelderland 1x per acht jaar aan de beurt om het Gelders Kampioenschap te organiseren, met deze verandering zou iedere vereniging 1x per drie of vier jaar aan de beurt zijn. Ook voor Noordbergum zal dit beter zijn, zij zijn nu jaarlijks aan de beurt.

Dit voorstel geldt niet op regionaal gebied, die indeling blijft voorlopig zo. Kootwijkerbroek geeft aan hier ook wel verandering in te willen, het bestuur zal dit meenemen en bespreken.

Het voorstel van Dedemsvaart wordt goed ontvangen door de Federatie en wordt door het bestuur in samenwerking met Dedemsvaart verder uitgewerkt.

In juni zal er een definitief voorstel op tafel liggen.

Samenwerking NFF/KNWU

Er is een kort verslag gemaakt over de samenwerking NFF/KNWU en de verdere ontwikkelingen. Iedere vereniging krijgt dit verslag uitgereikt.

Aanpassing wedstrijdreglement

 • Het gedeelte onder Artikel 8c wordt geschrapt.
 • Onder Artikel 8b wordt de regel dames 24 jaar en jonger toegevoegd.
 • Onder Artikel 8b wordt de regel, indien bij een van de dames-cruisers minder dan 7 rijders zijn worden beiden groepen bij elkaar ingedeeld, toegevoegd, en komt te vervallen dat zij bij de heren ingedeeld worden.
 • Onder Artikel 10 wordt het stukje zijspanraces geschrapt.
 • Onder Artikel 13 wordt het gedeelte beschermkappen geschrapt.
 • Onder Artikel 13 wordt het gedeelte zijspannen geschrapt.

De Federatie stemt hier unaniem mee in.

Rondvraag

 • Bert van der Linde, Ommen: Ommen heeft een bestuurswisseling ondergaan en Bert deelt aan iedere vereniging de juiste gegevens uit.
 • Auke Jacobs, Berlicum: vraagt hoe het zit met het voorstel van Regio Zuid i.v.m. loting startposities.

Dit voorstel ligt momenteel bij de rijdersraad, deze hebben uitstel gevraagd omdat zij de crossers tijdens wedstrijden hun mening willen vragen, hier komen we in juni op terug.

 • Marlies Berends Schoonebeek: Wij hebben een verslag gehad over de Nationale Sportweek, wat is daar de bedoeling van?

De Nationale Sportweek is van 13-21 april 2007 Op woensdag 18 april is de landelijke fietscrossdag. Men kan zich aanmelden op www.nationalesportweek.nl, de vereniging ontvangt dan gratis een pakket met vlaggetjes, flyers etc. Verders wil de NFF dit graag stimuleren en stelt voor om hier aan mee te doen. Hengelo meldt dat zij al een paar jaar hier aan meegedaan hebben en dat dit een groot succes is geweest. Als men info wil kunnen zij altijd bij Hengelo terecht over plan van aanpak van zo'n dag.

 • Gerhard Bouw, Kootwijkerbroek: De NFF geeft aan laagdrempelig te zijn en is bezig met breedtesport, maar kan de leeftijdcategorie van 20+ ook een extra aandacht krijgen?

Dit kan meegenomen worden bij het onderzoek van Paul en Remon.

 • Ruud de Boer, Nijkerk:

Kan de NFF niet zorgen voor wat extra NFF vlaggen, raakt er n.l. wel eens een kwijt tijdens transport van wedstrijd naar wedstrijd. Dit zal het bestuur gaan bespreken.

 • Rene Botterman, Geldermalsen: Wat is de status van het modeldraaiboek?

Jan Geerling is momenteel ziek dus kunnen we het hem niet rechtstreeks vragen, wij weten wel dat hij er mee bezig is, hier komen we volgende keer op terug.

Sluiting

Om 22.05 uur sluit de voorzitter de vergadering