Verslag Federatieraad 21 november 2003

Uit NFF_Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Verslag Federatieraad 21 november 2002

Opening

Om 20.10 opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen van harte welkom, en heeft het verzoek om niet (te veel) te roken tijdens de vergadering.

Notulen Federatieraadsvergadering van 21 februari 2003

Het blijkt dat de notulen niet bij iedere vereniging is aangekomen, Dit heeft als reden dat er in die tijd veel mis ging met het versturen van e-mails i.v.m. nieuw secretariaatadres, dit is inmiddels opgelost. Ook is het van belang dat alle verenigingen, als er adreswijzigingen komen in hun bestuur, dat dit doorgegeven wordt aan het secretariaat van de N.F.F., zodat alles naar het juiste adres gezonden kan worden. De notulen worden goedgekeurd.

In- en uitgaande post

Er is een brief van De Plakpunters uit Tegelen binnengekomen, deze behandelen we in punt 6.

Mededelingen

De voorzitter meldt dat er de volgende formulieren klaar liggen op de tafel die na afloop van de vergadering door iedere vereniging meegenomen kunnen worden:

 • aanvraagformulier voor federatiekaarten 2004
 • kopie van verzekeringspolis
 • aanmeldingsformulier baancommissarisdag voor 14 februari 2004 te Putten
 • aanmeldingsformulier trainersdag 2004, datum wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.
 • gegevensformulier met naam, adres, telefoonnr. en e-mailadressen zoals die bij ons bekend zijn, kijk deze even na en corrigeer indien nodig en lever het zo snel mogelijk weer in bij het secretariaat van de N.F.F.


Een verzoek van de penningmeester om ook deze keer de contributie weer op tijd over te maken.

De controle op de nummerborden blijft doorgaan, er zijn wat waarschuwingen geweest, maar tot nu toe gaat het goed. De verantwoordelijkheid blijft bij de vereniging.

Er wordt streng op toegezien dat er NA een goedkeuring van een baan GEEN veranderingen meer aangebracht zijn. Mocht dat wel het geval zijn kunnen er hoge boetes opgelegd worden.

Wijziging wedstrijdklasse

zie bijlage

Het voorstel wordt door de voorzitter punt voor punt nog eens toegelicht.

   Voorstel A1 	wordt aangenomen met 45 stemmen voor en 0 tegen.
   Voorstel A2 	wordt aangenomen met 45 stemmen voor en 0 tegen.
   Voorstel B  	wordt aangenomen met 45 stemmen voor en 0 tegen.
   Voorstel C1 	wordt aangenomen met 42 stemmen voor en 3 tegen.
   Voorstel C2 	wordt aangenomen met 42 stemmen voor en 3 tegen.
   Voorstel D  	wordt aangenomen met 45 stemmen voor en 0 tegen.
   Voorstel E  	wordt aangenomen met 45 stemmen voor en 0 tegen.
   Voorstel F  	wordt aangenomen met 45 stemmen voor en 0 tegen.

De voorzitter kijkt even na aan de hand van de wedstrijdlijsten van 2003 hoeveel kampioenstruien er nodig zijn.

Wedstrijdkalender 2004

zie bijlage

De wedstrijdkalender is bekend. Het N.C.K. wordt georganiseerd door FCC Nuland te Nuland.

Er is een brief gekomen van De Plakpunters uit Tegelen met de mededeling dat ze het Limburgs Kampioenschap niet kunnen organiseren op 26 juni 2004. De voorzitter van Tegelen, Dhr. Sloesen, licht deze brief mondeling toe. Hij maakt kenbaar dat er te weinig hulp is om deze wedstrijd mogelijk te maken omdat er in dit weekend een selectiewedstrijd van de K.N.W.U. gereden wordt. De mening van het N.F.F, bestuur is dat Tegelen die beslissing zelf maakt en dat het Limburgs Kampioenschap dan helaas komt te vervallen.

Dhr. Waayenberg (Ommen) vraagt of er voor de kalender van 2005 wat samenwerking kan komen met de K.N.W.U. om dit soort problemen te voorkomen. Antwoord van de voorzitter: wij zullen hier wel iets mee gaan doen. Dhr. Klerkx (Berlicum) vraagt of er niet gewisseld kan worden met een ander kampioenschap. Antwoord van de voorzitter: nee hier kunnen we niet aan beginnen.

Begroting 2004

De penningmeester licht punt voor punt mondeling toe en geeft aan dat de contributie het komend jaar niet verhoogd zal worden.

Bestuursverkiezing

De voorzitter Dhr.P Vaessen treedt af en is niet herkiesbaar. Er wordt dus naar een nieuwe voorzitter gezocht. Alle kandidaten kunnen zich aanmelden bij het hoofdbestuur van de N.F.F. Aftredend en wel herkiesbaar zijn: Penningmeester Ingrid Krabbe Wedstrijdcoördinator Rieks Dubbink Bestuurslid afgevaardigde regio Zuid Bert v Doesburg Alle verkiesbare bestuursleden worden unaniem herkozen. Dhr. Peter Sieke bestuurslid en afgevaardigde van district Noordoost heeft zijn bestuursfunctie overgedragen aan Dhr. Rob Waayenberg.

Verkiezing kascontrole

Dhr. J.Pekx is aftredend na drie jaar. Dhr. Waayenberg (Ommen) zal de kascontrole van 2003 op zich nemen. Dhr. Reimink (Nijverdal) stelt zich beschikbaar voor het volgend jaar.

Startposities finale

zie bijlage De voorzitter licht dit voorstel punt voor punt mondeling toe.

   Voorstel A wordt aangenomen met 45 stemmen voor en 0 tegen.
   Voorstel B wordt aangenomen met 45 stemmen voor en 0 tegen.

Rondvraag

Harrie Reimink (Nijverdal) Bij het Brabants Kampioenschap te Nuland stonden er veel te veel omstanders in de buurt van het ongeluk van de rijder uit Tegelen. Daar moet toch beter op gelet worden in het belang van de patiënt. Antwoord van de trackmanager: De leiding van FCC Nuland en wij als trackmanagers hebben er alles aan gedaan om de omstanders uit de buurt te houden, maar de verantwoording ligt bij de mensen zelf.

Henk Sloesen (Tegelen) Wij hebben een claim gekregen van het bedrijf waar deze rijder werkzaam is, wat kan ik hiermee? Antwoord van de voorzitter: De N.F.F. heeft voor alle leden een collectieve verzekering afgesloten.

Henk Sloesen (Tegelen) In Berlicum zijn bij de combiwedstrijd drie rijders geblesseerd geraakt uit Belgie, er is toen een huisarts uit Berlicum bijgeweest, daar hebben zij een rekening van gekregen, wat kan ik hiermee doen? Antwoord van de voorzitter: De N.F.F. kan hier niets mee, zij hebben in België een licentie, ze kunnen de rekening opsturen naar de eigen verzekering.

Maarten Sluiter (Assen) Kan de secretaris een lijst maken met de secretariaatadressen van iedere vereniging en die vervolgens toezenden naar alle verenigingen, dit kan wel eens van pas komen met het organiseren van wedstrijden etc.. Antwoord: Als de secretaris de juiste gegevens binnen heeft van iedere vereniging zal hier aan gewerkt worden.

Maarten Sluiter (Assen) Er worden bekers en truien besteld n.a.v de voorinschrijving van een kampioenschap, i.v.m. mutaties na de voorinschrijving kan dit wel eens geheel anders zijn, is hier niets aan te doen? Antwoord van de voorzitter: Aanmeldingen worden vanaf NU niet meer toegelaten, aan afmeldingen kunnen we helaas weinig doen, de rijders zijn op dat moment dan toch niet aanwezig, het inschrijfgeld moet dan toch betaald worden.

Jan de Wit (trackmanager) Kan er met het N.C.K. niet onder dezelfde voorwaarden gereden worden als met het N.K.?

Antwoord van de voorzitter: Nee daar moeten we niet aan beginnen, want ook de regiorijders moeten een kans krijgen om op die manier iets voor hun vereniging te doen, en zo hebben we altijd meer rijders met het N.C.K.

Jan Kusters (trackmanager) Kan er aan de trackmanagers een lijst gestuurd worden met de adressen van de banen van de organiserende verenigingen?

Antwoord van de voorzitter: Zodra de juiste gegevens binnen zijn zullen we dit zeker doen.

Peter Vaessen (voorzitter) Het promotiemateriaal kan nog steeds besteld worden. Wordt er nog steeds gebruik van gemaakt?

Antwoord door velen: Ja we hebben er al gebruik van gemaakt of gaan dit zeker nog doen.

Peter Vaessen (voorzitter) In de volgende federatieraadsvergadering gaan we het voorstel maken of we de zwart/wit geblokte protestvlag moeten afschaffen.

Sluiting

De voorzitter sluit om 21.45 uur de vergadering.