Verslag Federatieraad 19 november 2004

Uit NFF_Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Opening

Om 20.20uur opent de voorzitter de vergadering, en de voorzitter verzoekt een ieder om met eventuele discussies niet door elkaar heen te gaan praten.

Notulen federatieraadsvergadering 21-06-2004

Deze notulen worden goedgekeurd, met dank aan notulist Jan Hereijgers.

Post in- en uitgaand

Er is geen post in- en uitgaand.

Mededelingen

 • In de vergadering van de trackmanagers/baankeurmeester is besloten dat de baankeurmeesters in het vervolg zelf contact met de verenigingen op gaan nemen met betrekking tot de baankeuring. Dit gebeurt dan 7 maanden voor aanvang van de wedstrijd.
 • Tevens hebben de trackmanagers her verzoek om een week voor aanvang van de wedstrijd een briefje op te sturen naar de trackmanagers, die aanwezig zijn op die wedstrijd, met de medewerkers van die dag. Er wordt een standaard brief voor gemaakt.
 • De E.H.B.O. die aanwezig is bij de provinciale kampioenschappen moeten aangesloten zijn bij E.H.B.O. verenigingen, dus geen B.H.V.ers.
 • De baancommissarisdag voor 2005 staat gepland op 5 maart 2005, deze wordt gehouden in Putten. Uitnodiging ligt hier klaar en kan alleen ingeleverd worden bij het secretariaat van de NFF, dit om verwarring te voorkomen. De baancommissarisdag wordt voor de 4e maal georganiseerd, en staat vast voor een termijn van 3 jaar.
 • Er ligt tevens een uitnodiging klaar voor de trainersdag van 2005, deze staat gepland op 12 maart 2005 eveneens in Putten. Ook deze lijst inleveren bij het secretariaat van de N.F.F.
 • In de trackmanagers/baankeurmeesters vergadering is naar voren gekomen dat er voor de toekomst gezocht gaat worden naar nieuwe trackmanagers. De aankomende trackmanagers moeten wel minimaal 2 jaar in hun regio als trackmanager meegedraaid hebben onder begeleiding van de huidige trackmanagers, dus b.v. in de regio Zuid onder begeleiding van Jan de Wit of Jan Kusters.

Samenwerking N.F.F./K.N.W.U. cq wedstrijdkalender 2005

Voor de N.F.F. is er een commissie samengesteld van drie leden n.l. : Peter Vaessen, Rob Waaijenberg en Mia Vermue. Rieks Dubbink is aanwezig geweest bij het samenstellen van de kalender. Peter geeft een korte toelichting op het voorstel;

 • de N.F.F. heeft momenteel 1134 licentiehouders
 • Fietscrossen is een olympische sport geworden
 • Zowel de N.F.F. als de K.N.W.U. willen er zoveel mogelijk jeugd bij halen
 • De N.F.F. wil de kosten zolaag mogelijk houden
 • De N.F.F. wil iedereen een kans geven om door te stromen
 • De N.F.F. kan groei goed realiseren
 • Het uitgangspunt is; wat goed is voor de N.F.F. en de fietscrosssport in het algemeen.

Er wordt even gediscussieerd over deze punten , daarna wordt het voorstel unaniem aangenomen.

De N.F.F.kalender voor 2005 wordt voorgelezen door de voorzitter.

Het Limburgs Kampioenschap in Tegelen gaat wel door als ze op de dag zelf (24 september 2005) medewerking krijgen van andere verenigingen. Dit kan Tegelen eerst zelf in de regio Zuid proberen te regelen.

Aanmeldprocedure

Het voorstel van de aanmeldprocedure wordt toegelicht door de voorzitter. De boeteregeling geldt NIET voor de promotierijders. Het item is wel dat men uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de wedstrijd het aanmeldingsformulier ingeleverd moet hebben. De ouders van de rijders blijven de verantwoording dragen voor inschrijving van hun kind bij hun eigen vereniging. Er mag zeker GEEN misbruik gemaakt worden van de nieuwe regeling. Er ontstaat een kleine discussie en het voorstel wordt bekrachtigd.

Zijspanklasse

Het voorstel van de zijspanklasse wordt toegelicht door de voorzitter.

 • Nunspeet heeft vlak voor de vergadering een tegenvoorstel ingeleverd, de voorzitter zal dit tevens proberen mee te nemen.
 • Financieel hebben veel verenigingen er moeite mee om twee truien en twee bekers uit te reiken aan de kampioenen, in totaal is een vereniging dus twee truien en zes bekers kwijt aan de zijspanklasse.
 • Leeftijd is in de zijspanklasse niet te combineren.
 • Het bestuur heeft het idee geopperd om er jaarcompetitie van te maken. (denk aan promotieklasse)

Er ontstaat een heftige discussie en de voorzitter gaat over tot stemming.

 • Artikel 8

Er zij 42 stemmen tegen wijziging van dit voorstel en 12 voor. Artikel 8 blijft dus gehandhaafd.

 • Artikel 10

Artikel 10 wordt unaniem vastgesteld met een kleine wijziging n.l., Zijspanraces worden verreden met maximaal vier zijspannen aan het starthek.

 • Artikel 13

Artikel 13 wordt nog eens om technische redenen met Nunspeet overlegd en dit voorstel nemen we in de federatieraadsvergadering in het voorjaar mee.

 • Artikel 10c

Artikel 10c wordt aangenomen met 51 stemmen voor en 3 stemmen tegen.

 • Artikel 10d

Artikel 10d wordt unaniem aangenomen.

 • Artikel 18

Artikel 18 wordt unaniem aangenomen.

 • Artikel 19

Artikel 19 wordt unaniem aangenomen.

 • Artikel 20

Artikel 20 nr. d wordt niet aangenomen dus vervalt.

 • Artikel 25

Artikel 25 wordt unaniem aangenomen.

Begroting 2005

De penningmeester heeft de begroting gemaakt voor 2005 en vraagt of hier nog vragen over zijn. Er zijn geen vragen, deze wordt dus goedgekeurd.

Kascontroleverkiezing

De kascontrole vindt in januari 2005 plaats bij de penningmeester thuis. Ingrid Krabbe L. Bouwmeesterstraat 13 Hengelo (Ov) Harrie Reimink is herkiesbaar Rob Waaijenberg is niet herkiesbaar vanwege functie binnen de N.F.F. Remon Brink (regio Noord-Oost) biedt zich aan om de kascontrole van 2004 mede uit te voeren.

Bestuursverkiezing

Aftredend:

Mia Vermue secretaris herkiesbaar
Jan Geerling afgevaardigde regio Noord-Oost herkiesbaar
Teun Hendriks afgevaardigde regio Veluwe herkiesbaar
Henk Koenes afgevaardigde regio Noord niet herkiesbaar

Er wordt een woord van dank gesproken tot Henk Koenes en de voorzitter overhandigd hem een plaquette van de N.F.F. met daarop een plaatje met bedankt voor je bewezen diensten. Mia Vermue, Jan Geerling en Teun Hendriks worden herkozen voor de komende twee jaar en voor een afgevaardigde van de regio Noord is er een vacature, het bestuur hoopt dat die snel ingevuld is.

Tevens wordt er afscheid genomen van Remon Brink, die stopt met de functie van baankeurmeester en lid van de rijdersraad. De voorzitter spreekt ook een woord van dank uit aan Remon en overhandigd hem eveneens een plaquette namens de N.F.F. Voor de functie als baankeurmeester heeft Dhr. Gerrie v/d Kolk zich beschikbaar gesteld en voor de functie lid van de rijdersraad is Cencia Waaijenberg (Ommen) de opvolgster.

Wijziging trainingsindeling provinciale wedstrijden

Er is zoals vermeld in de federatieraadsvergadering van 21-06-2004, een brief van de rijdersraad gekomen met het verzoek om dit op een andere wijze in te gaan delen.

 • Voorstel van de rijdersraad:

1e groep 9.00uur-9.50uur cruisers en rijders t/m 12 jaar (vrije en starthektraining) 2e groep 9.50uur-10.45uur rijders 13 jaar en ouder (vrije en starthektraining)

Indeling van de twee groepen aan de hand van het aantal rijders te bepalen. Het N.F.F. bestuur heeft het hier uitvoerig overgehad en daar is het volgende uitgekomen:

 • rijders/sters t/m 7 jaar vrije training van 9.00uur tot 9.15uur
 • van 9.15uur tot 10.45uur voor iedereen inclusief cruiser vrije training gevolgd door starthektraining.
 • Cruisers kwartier laten vervallen
 • In het parc-fermee een aantal vakken te creeren voor de kleintjes t/m 7 jaar

Hierover ontstaat een heftige discussie en het bestuur besluit om met de rijdersraad om de tafel te gaan zitten om tot een goede oplossing te komen. Hier komen we in de voorjaarsvergadering op terug.

Provinciale kampioenschappen

Het voorstel om minimaal 4 provinciale kampioenschappen gereden te hebben om deel te mogen nemen aan het N.K. wordt unaniem aangenomen. Wel ontstaat er nog een discussie om het aantal te verhogen, maar daar wil de meerderheid niet aan. Voor deel te mogen nemen aan het N.K. 2005 moeten er drie provinciale kampioenschappen gereden worden, dit omdat het Limburgs kampioenschap van 2004 en de N.K. Indoor 2005 afvallen.

Rondvraag

 • Remon Brink de Vaart Dedemsvaart

Is het niet mogelijk om de provincies die maar een vereniging hebben zoals Heiloo Noord-Holland, Tegelen Limburg, Noord-Bergum Fiesland, om die in een roulatiesysteem te doen, het kan n.l. voor zo'n vereniging belastend zijn om jaarlijks een provinciaal kampioenschap te organiseren.

Antwoord: Voorlopig willen we het zo houden, Heiloo mag volgend jaar nog geen Noord-Hollands kampioenschap organiseren omdat we tot op heden nog geen licentieaanvragen binnen hebben, zij blijven dus nog aspirant-lid. Er zijn nog drie nieuwe verenigingen die een aanvraag gedaan hebben om lid te worden van de N.F.F. nl. De Kombocht uit Bussum, De Kleydrivers uit Langedijk, U.W.T.C. uit Uithoorn.
 • Johan Kusters de Weirijders Tiel

Waarom kan er niet nu gestemd worden over de brief van de rijdersraad?

Antwoord: Omdat we nu met een goed voorstel op tafel willen komen nemen we eerst contact op met de rijdersraad en komen we in het voorjaar met een voorstel.
 • Cor Quirijns FCC Ammersoyen Ammerzoden

Alle rijders die vanaf nu lid worden moeten die drie provinciale wedstrijden gereden hebben om deel te mogen nemen aan het N.K.?

Antwoord:

Ja, want er komen nu nog drie provinciale kampioenschappen, dus dat kan dan nog.

 • De voorzitter

vraagt aan de vertegenwoordiger van FCC Ammersoyen of er nog nieuws is omtrent Joan Verstegen. Cor Quirijns vertelt dat Joan al een zondag thuis is geweest en dat dat goed verlopen is. De ademhaling van Joan is al wat verbetert en met behulp van een aantal hulpmiddelen kan hij zich iets beter bewegen. Rieks Dubbink meldt dat de actie Joan Verstegen 707 al ruim € 1795,- opgeleverd heeft en dat er vanuit Belgie nog eens € 350,- onderweg is. Deze actie duurt tot 18 december 2004.

Sluiting

Om 23.00uur sluit de voorzitter de vergadering