Verslag Federatieraad 19 februari 2010

Uit NFF_Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Verslag Federatieraad 19 februari 2010 De volgende agenda wordt afgewerkt:

Opening

Om 20.05 opent de voorzitter de vergadering. Er zijn enkele berichten van verhindering, waaronder die van Mia Vermue, de secretaris.

Post in- en uitgaand

Er is een voorstel vanuit de Regio's Oost en Noordoost om het rijden in korte broek op te nemen in het wedstrijdreglement. Hoewel het voorstel aan de late kant is ingestuurd, gaat de vergadering desgevraagd accoord met behandeling van dit voorstel. Dit wordt behandeld in punt 8 van de vergadering.

Van Tjerk de Ruijter (FCV Het Twentse Ros) is een reactie op het "korte broeken-voorstel" binnengekomen.

Mededelingen

  • Léonore Linders heeft te kennen gegeven dat zij na het NK Outdoor wil stoppen in het nationaal juryteam. Het juryteam behoeft dus aanvulling. Alle clubs worden verzocht uit te kijken naar kandidaten.
  • Mia Vermue stelt zich in november niet herkiesbaar als secretaris van de NFF. Ook voor deze functie moet dus een nieuwe kandidaat worden gezocht.
  • Voor de jurycursus zijn er 15 aanmeldingen voor Kootwijkerbroek en 15 aanmeldingen voor de cursus in Winschoten. Er zijn verenigingen die dit jaar een nationale wedstrijd organiseren en zich niet hebben opgegeven voor de jurycursus. Zoals besloten is in de Federatieraad van november is de jurycursus verplicht.
  • Bij wijze van proef zal het dit jaar mogelijk zijn om bij het NK-outdoor rijders op de dag zelf nog aan te melden. Rijders die op de dag zelf worden aangemeld betalen dan een boete van 5 euro.

Aanmelden door middel van voorinschrijving blijft de norm; dag-aanmelding moeten uitzonderingen blijven.

Notulen Federatieraad vergadering 20-11-2009

De notulen worden vastgesteld.

Financieel verslag

Martien Bouw, penningmeester van de NFF, geeft uitleg aan het financieel verslag. De inkomsten zijn dit jaar gestegen, omdat de bijdrage van de club zijn gestegen naar 15 euro. Tevens groeit het aantal kaarthouders nog steeds. BMX Dream Team betaalt dubbele bedragen per rijder, boven de normale licenties. De uitgaven waren vrijwel gelijk aan vorig jaar. De extra uitgaven zijn gemaakt voor het laten drukken van de posters en flyers. Hiervan wordt nog maar weinig gebruik van gemaakt. De NFF sluit het jaar af met een positief saldo van 27.289 euro. Opmerking; De reiskosten voor de bestuursvergaderingen zijn vrij hoog. De voorzitter legt uit dat er regelmatig wordt vergaderd en dat de bestuursleden veel kilometers maken á 20 cent per kilometer.

Kascontrole

De kas is gecontroleerd door Rene Botterman uit Geldermalsen en Ruud de Boer uit Nijkerk. Zij hebben geconcludeerd dat de verenigingen vrij laat de rekening krijgen voor de nieuwe kaarthouders. Martien belooft beterschap. Er zijn verenigingen die na diverse aanmaningen nog rekeningen hebben openstaan. Rene Botterman wordt bedankt. Ruud is niet aanwezig. Marc Dirkx uit Nijkerk vervangt Ruud de Boer als lid van de kascommissie.

Jaar verslag 2009

Het jaarverslag wordt goedgekeurd. Met dank aan Mia Vermue. Cencia Waaijenberg merkt op dat er bij Ommen geen aantal kaarthouders zijn ingevuld. Dit wordt nagekeken en het aantal is 92 leden.

Aanpassing wedstrijdreglement

Het dragen van een korte broek tijdens de nationale wedstrijden. In de Federatieraad vergadering van 20-11-2009 heeft het NFF bestuur gezegd het punt te laten rusten tot er vanuit de achterban een initiatief zou worden genomen, waarbij een goede formulering voor het toestaan van korte broeken zou worden geleverd.

Cencia Waaijenberg geeft aan dat het voorstel komt uit de regio's Noordoost/Oost en van de rijders zelf n.a.v. de actie; "Laat je horen". Op de vraag aan Tjerk de Ruiter of het dragen van een korte broek veilig is, geeft hij aan dat het met bescherming veilig is. Vragen / opmerkingen over kledingvoorschriften: Rene Botterman geeft aan dat de omschrijving van de lange broek nogal summier is. Als het dragen van een korte broek wordt opgenomen in het reglement, kan dan de omschrijving van de lange broek aangepast worden ? Is het dragen van een bodyprotector verplicht? Antwoord: nee Tjerk geeft aan dat het dragen van bescherming toch aangescherpt moet worden.

Het dragen van de korte broek wordt in stemming gebracht. Er is niemand op tegen. Het voorstel wordt opgenomen in het wedstrijdreglement. De omschrijving luidt; Het rijden in een ruimzittende korte broek gemaakt van scheurbestendig materiaal is toegestaan in combinatie met specifieke "cross" knie/scheenbeschermers die zowel onder als boven de knie voorzien zijn van een sluiting.

Beleidsplan

Tot nu toe is het bestuur door tijdgebrek nog niet verder gekomen met het maken van een beleidsplan. Wel wil het bestuur er samen met een werkgroepje mee aan de slag. Als leidraad zal er gekeken worden naar de enquête welke is gehouden in 2006. Er kunnen zich nog mensen aanmelden voor de werkgroep. Opgave via Mia Vermue.

Permanente samenvoeging van de klasse jongens / meisjes 4 en 5 jaar.

Het bestuur wil graag een informele discussie, zonder besluitvorming. Naar aanleiding hiervan kunnen dan eventueel later formele voorstellen worden gemaakt. In deze klasse's zijn er vaak te weinig rijders om in een aparte klasse in te delen. B.v. jongens 4, jongens en meisjes 4/5 jaar. Het nadeel van het niet samenvoegen is dat je van te voren niet weet hoeveel klasse's er worden gereden. Dit i.v.m. het inkopen van truien en bekers. Ingrid Krabbe (Het Twentse Ros) Hengelo geeft aan dat in de praktijk deze klasse merendeels toch samen wordt verreden. Tevens is er op deze leeftijd nog maar sprake van weinig verschil in kracht. Jan Geerling zegt dat je er wel goed bij stil moet staan dat als je samenvoegt er geen afwisseling is in de samenstelling van de klasse en dat er als er te weinig meisjes zijn van 6 jaar deze dan bij deze klasse worden toegevoegd, dan is het leeftijdverschil wel groter. De meerderheid van de aanwezigen lijkt zich uit te spreken voor één klasse van jongens/meisjes 4 en 5 jaar.

Klasse bepaling 6 of 8 rijders.

Volgens het reglement is het mogelijk om met 6 of 8 rijders te starten. Indien een organiserende vereniging met 8 rijders wil starten moeten zij dit van te voren aan geven. Het nadeel kan zijn dat er minder finales zullen zijn en meer 4e manches. Peter Veenstra (FCC De Bissinghcrossers) zegt dat je met 7 rijders ook een finale kunt rijden als je 2 groepen maakt. Dat zou echter in tegenspraak zijn met het algemene uitgangspunt dat je met zo groot mogelijke groepen rijdt. Vraag: Als je met 8 rijders start moet je dan 8 bekers hebben per klasse? Antwoord: Ja. In het reglement staat dat elke finalist een beker krijgt. De kosten zijn dan voor de organiserende vereniging. Vraag aan Peter Vaessen: Kan het computerprogramma het aan om de wedstrijd met 8 te starten en de promotieklasse met 6 rijders aan de start? Antwoord Peter: Ja,dat is geen probleem.


Combiwedstrijd

Na overleg met de KNWU is er besloten om dit jaar weer een combiwedstrijd te houden. KWC Kampen wil deze graag organiseren op de zaterdag voor het NK van KNWU. De intentie van de NFF en de KNWU is om elk jaar een combiwedstrijd te organiseren. Voorwaarde is wel dat kalenders het moeten toelaten. B.v als het een Olympisch jaar is zijn er bij de KNWU veel wedstrijden in het voorjaar en kan het zijn dat er geen ruimte is voor een combi. Wel wordt er afgestapt van het idee dat beide bonden medewerkers leveren. Alleen de trackmanagers en de jury zijn van beide bonden.


Fotofinish.

Inmiddels is er een voorlichtingsmiddag geweest over de fotofinish. Er hebben zich 2 mensen aangemeld voor hulp bij de jury t.b.v. het systeem. Meer hulp is nodig. Graag aanmelden. Voorstel: De eerste vier nationale wedstrijden van 2010 worden gebruikt als proef voor het fotofinish systeem. Omdat het hier een proef betreft zullen bij deze wedstrijden de geschreven uitslagen van de lijnjury nog steeds leidend en bepalend zijn voor de uitslag van de diverse races. De kosten zijn 405 euro per wedstrijd. Opties om de kosten te dekken zijn; Optie 1 : Verhoging van het inschrijfgeld per rijder per klasse met 1 euro. Optie 2 : Elke aangesloten club betaald 25 euro de rest komt voor rekening van de NFF. Er volgt een discussie met de volgende opmerkingen en vragen. Tiel: De charme van het fietscross gaat er wel af als er niet meer geschreven wordt op de lijn. Geldermalsen: Is wel een voorstander van de proef mits de kosten geheel gedragen worden door de NFF. Vraag: Wie is er verantwoordelijk voor de apparatuur? Antwoord: de NFF is verantwoordelijk voor de apparatuur. De organiserende clubs moeten maatregelen nemen om de apparatuur te beschermen. Voor de verwerking van de uitslag dienen de fietsen te worden voorzien van een zijnummerbord. De maatvoering van de KNWU voor zijbordjes is: Voor het bord hoogte 100 mm x breedte 120 mm. Voor de letter 80 mm x 10 mm. Assen : Je hebt geen discussies meer over de uitslagen.

Stemming over de financiele aspecten. Optie 2 wordt verandert in: De NFF betaalt de volledige kosten voor de proefperiode. Stemming: Stem je voor dat de NFF de kosten betaalt? Uitslag: unaniem voor. Stemming: Voor een proefperiode van de fotofinish. Uitslag : Grootste meerderheid stemt voor. Alleen TFCC De Weirijders stemt tegen.


Rondvraag.

  • Rene Botterman: Stelt de NFF briefjes beschikbaar voor de lijnjury?
Antwoord: Ja, Rieks Dubbink stelt voor alle nationale wedstrijden stevige kaartjes in een handzaam formaat beschikbaar..
  • Jan Willem Hobo: Door een computerstoring is de kaartaanvraag voor 2010 naar de ledenadministratie gestuurd i.p.v. naar de inschrijvingen. Nu moeten we betalen n.a.v. het aantal leden december 2009.
Antwoord: Dit wordt uitgezocht
  • Klaas Snippe, Trackmanager: Bedankt voor de fruitmand
  • Patrick Smulders: Moet de organiserende club zorgen voor medewerkers fotofinish?

Antwoord: Nee, hiervoor zorgt de NFF.

  • Rieks Dubbink (wedstrijd-coördinator): Bij het rijden van een 4e manche in plaats van een finale, krijgen niet alle rijders een beker. Bij een 4e manche bedraagt het aantal bekers het aantal rijders min twee, met een minimum van drie bekers. De organiserende clubs moeten zich aan die regel houden! Als een club toch aan alle rijders een beker geeft, krijg je bij daaropvolgende wedstrijden scheve gezichten en commentaar.

Sluiting.

Om 22.20 uur sluit de voorzitter de vergadering.