Inschrijven voor wedstrijden (nationaal)

Uit NFF_Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Inschrijven voor wedstrijden

De NFF kent voor het inschrijven het systeem van "voorinschrijving". Dit systeem gaat er van uit dat elke club tevoren opgeeft welke rijders aan een wedstrijd willen meedoen. Op de wedstrijddag zelf, kunnen alleen in noodgevallen nog rijders worden opgegeven.

De NFF kent een aparte email-postbus voor het indienen van voorinschrijvingslijsten: inschrijvingen@fietscross.org De inschrijvingen worden verwerkt door Peter Vaessen.

Procedure

Op zondag twee weken voor de wedstrijd krijgt elke club een "voorinschrijvings-lijst"; deze lijst bevat alle personen waarvan bij de NFF bekend is dat ze een licentie hebben. De lijsten worden verstuurd ter attentie van de wedstrijdsecretaris van de club.

Met de voorinschrijvingslijst wordt meestal ook de officiële uitnodiging voor de club meegestuurd.

De wedstrijdsecretaris van de club vinkt af op de lijst wie er meedoet, en stuurt de lijst terug naar de NFF.

De voorinschrijvings-lijst moet een week voor de wedstrijd door de club worden opgestuurd. De lijst moet bij de NFF zijn op zaterdagavond, vóór 23:59 uur. Eerder in de week mag natuurlijk ook.

Mutaties

Het kan gebeuren dat een licentiehouder niet op de voorinschrijvingslijst voorkomt. In dat geval mag de rijder worden opgegeven d.m.v. de email waarmee de lijst wordt verstuurd. De volgende gegevens moeten dan worden verstrekt:

  • Startnummer,
  • naam,
  • geboortedatum,
  • klasse

Wedstrijdsecretaris

De NFF gaat er van uit dat elke club een wedstrijdsecretaris heeft, een functionaris die voor de (voor-)inschrijvingen zorgdraagt.

Eigenlijk gaat het niet zozeer om een aparte functionaris, maar om een takenpakket, het wedstrijdsecretariaat.

De taken kunnen door een bestuurslid worden uitgevoerd, maar ook door een kaderlid die zelf niet in het bestuur zit. Het is wel verstandig om het wedstrijdsecretariaat niet te vaak te laten wisselen tussen personen. Ervaring, routine en inzicht zijn belangrijke aspecten van deze taak.

Maar hoe dan ook: zoals in elke vereniging is het bestuur uiteindelijk wel verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van alle taken binnen de club.

Wanneer de functie wordt overgedragen, verwacht de NFF met name dat de nieuwe wedstrijdsecretaris goed wordt ingewerkt.

Deelname nieuwe leden

Nieuwe leden kunnen aan een wedstrijd meedoen, als de aanvraag voor een licentie bij de NFF is ontvangen op de zaterdag voorafgaand aan de wedstrijd.

In deze gevallen mag het nieuwe lid ook worden meegenomen in de voorinschrijving voor de wedstrijd.

Nota bene: als een licentieaanvraag niet tenminste een week voor de wedstrijd is ontvangen door de NFF, kan de betreffende rijder niet aan de wedstrijd meedoen, ook al is hij wel in de voorinschrijving meegenomen.