EHBO Protocol

Uit NFF_Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Protocol

Er is een EHBO-protocol opgesteld, waarin een aantal belangrijke zaken genoemd worden. Dit protocol bevat een lijst met benodigde spullen, adviezen voor de (externe) EHBO-ers en aanwijzingen voor de organisarende club.

Bij het organiseren van een wedstrijd moet de organiserende club de aanwijzingen in dit protocol opvolgen, de benodigde spullen moeten aanwezig zijn en de adviezen voor externe EHBO-medewerkers moeten bekend zijn en het liefst ook met hen zijn doorgesproken.

Het verdient aanbeveling om externe EHBO-ers bekend te maken met de fietscross-sport, door hen een training te laten bijwonen of eventueel een andere wedstrijd.

Download het EHBO-protocol: org-wed-ehbo-protocol.pdf

Aanwijzing voor de EHBO-ers

 1. De EHBO-medewerkers staan of zitten op het middenterrein zodat zij het verloop van de wedstrijd goed kunnen volgen.
 2. Tijdens de wedstrijd blijf je alert en reageert meteen op valpartijen door er naar toe te gaan (beter één keer te veel lopen dan één keer te weinig). Handel altijd rustig. Geef duidelijk aan naar de baancommissaris wanneer de baan weer vrijgegeven kan worden.
 3. Let als EHBO-er altijd heel goed op gevaar voor je zelf. Er zijn veel rijders in de baan.
 4. Let op het gevaar voor de gevallen rijder. Er zijn baancommissarissen op de baan die de rijders in de baan om het slachtoffer kunnen leiden.
 5. Spreek van tevoren af met je mede EHBO-ers dat niet iedereen tegelijk naar een valpartij gaat maar dat er ook iemand de rest van de manche verder volgt (er kunnen nog meer valpartijen komen).
 6. Tel het aantal rijders aan het starthek zodat je weet hoeveel rijders er in de baan zijn.
 7. Let op de baancommissarissen bij onoverzichtelijke stukken. Gele vlag betekent valpartij.
 8. Gebruik nooit een spons waar bloed van een andere rijder aan zit of gezeten heeft.
 9. Ga altijd naar de gevallen rijder toe. Wat niet ernstig lijkt kan ernstig zijn en een rijder is blij als er hulp is. Beter te vaak lopen dan één keer te laat. (Ook ouders langs de lijn vinden het fijn als ze zien dat de EHBO alert is. Dit geeft vertrouwen.)
 10. Laat een rijder zelf zijn handschoenen uittrekken. De rijder voelt zelf het beste wat hij wel en niet kan. Je kunt dan ook meteen controleren of hij handen en armen goed kan bewegen.
 11. Doe als EHBO-er alleen een helm bij een rijder af als dat noodzakelijk is (bijvoorbeeld bij een levensbedreigende situatie). Als alles goed functioneert en na meerdere malen vragen, DAN PAS DE HELM DOOR DE RIJDER ZELF AF LATEN NEMEN.
 12. Wees duidelijk naar de trackmanager/baancommisaris toe bij een ongeval.
 13. Bij kneuzingen altijd goed koelen.
 14. Gebruik geen betadine als een rijder door moet naar een huisarts of ziekenhuis.
 15. Betadine of sterilon nooit in de wond, maar altijd erom heen.
 16. Als je een wondje moet verbinden bedenk dan dat de rijder zich de volgende ronde weer goed moet kunnen bewegen dus verbind met mate maar bedenk ook dat het verband de wond goed moet beschermen dus wees ook niet te zuinig.
 17. VRAAG OF IEMAND ALLERGISCH IS VOOR IETS!!!!!!!!!!
 18. Alleen een EHBO-er of arts kan toestemming geven tot het verplaatsen van een deelnemer na een valpartij. Bij een valpartij is het voor de ouders/begeleiders verboden de baan te betreden.
 19. Bij de wedstrijd moet een EHBO-lijst gebruikt worden. De lijst moet door de organiserende club worden verstrekt, door de EHBO-ers worden ingevuld en na de wedstrijd bij de Trackmanager worden ingeleverd.


Aanwijzing voor de club

 1. Zorg dat van tevoren de huisartsenpost en de ambulancedienst op de hoogte is gesteld dat er een fietscross wedstrijd is in [..naam plaats..] aan de [..adres baan..] op [..datum..] van …… tot ….. uur.
 2. EHBO koffers de week voor de wedstrijd controleren en aanvullen!!!!
 3. Spreek af wie de leiding heeft bij de EHBO. De leidinggevende stuurt aan.
 4. Zorg als vereniging dat er een ruimte is waarin de gewonde eventueel rustig behandeld kan worden. Denk hierbij aan bijv. een partytent met zijwanden.
 5. EHBO meldt een geblesseerde rijder af bij de trackmanager of jury.
 6. Een gevallen rijder verlaat de baan (als het kan) via de finish.
 7. Bij elke nationale wedstrijd hoort een EHBO-lijst gebruikt te worden. Hierop worden de ernstigere blessures genoteerd. In ieder geval worden die rijders genoteerd die
  • Naar het ziekenhuis worden vervoerd
  • Die als gevolg van hun blessure de wedstrijd niet kunnen afmaken.
 8. De Huisartsenpost is een verlengde van de huisarts.
  • Indien het een ingeschat letsel is voor de huisarts, bel je de huisartsenpost;
  • indien het een ingeschat letsel is voor de eerste hulppost van een ziekenhuis, bel je 112.
 9. De EHBO is verantwoordelijk voor de slachtoffers en niet voor de eventuele fietsen die op de baan liggen. Het is daarom handig om een extra medewerker aan te wijzen als ‘hulp materieel’ voor het weghalen van fietsen van rijders die zelf niet verder kunnen fietsen.


Nota Bene

Bij wedstrijden komt het nog te vaak voor dat de EHBO-medewerkers onbekend zijn met fietscross-wedstrijden.

Dit kan o.a. blijken uit: - niet alert reageren (wekt vooral bij publiek irritatie) - te snel verwijderen van helm en handschoenen (zie punten 10 en 11 op bladzijde 3)

Probeer met EHBO-ers een afspraak te maken vóór de wedstrijddag voor een bezoek tijdens een training. Laat de EHBO-medewerkers zien op welke lokatie ze gaan werken en hoe de baan er uit ziet.

Vertel ze hoe het verloop van de wedstrijd is (manches, pauzes, finale-rondes).

Laat de medewerkers kennis maken met een fietscross-uitrusting. Helmen en handschoenen verdienen bij EHBO-ers specifieke aandacht.


Lijst blessures bij wedstrijden

De organiserende vereniging moet aan de EHBO-ers vragen een lijst bij te houden van blessures die tijdens een training en wedstrijd behandeld worden.

EHBO-ers zijn verplicht op dit verzoek in te gaan.

Het gaat niet per sé om álle blessures. Kleine schaafwondjes waarmee een rijder verder kan deelnemen aan de wedstrijd zijn niet altijd belangrijk voor deze lijst. Grotere blessures (kneuzingen) en blessures waarmee de deelnemer uitvalt, moeten wel altijd genoteerd worden.


Download de EHBO-lijst voor wedstrijden: org-wed-ehbo-lijst.pdf

Inhoud van een EHBO-koffer

Download de EHBO-koffer: org-wed-ehbo-koffer.pdf


Onttrekking

Heel af en toe komt het voor dat ouders bij een valpartij hun kind van de baan mee willen nemen, tegen de wil van de EHBO.

Of dat een ouder uberhaupt geen bemoeienis van de EHBO wil.

Voor die gevallen ligt er bij de binnenjury een formulier dat door de ouders moet worden ondertekend.

Download het EHBO-verklaring: org-wed-ehbo-verklaring.pdf