Besluit Rookverbod rijdersruimte

Uit NFF_Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Federatieraad heeft in zijn vergadering van 22 februari 2008 besloten een rookverbnod in te stellen.

Inleiding

In de Federatieraad-vergadering van november 2007 heeft de rijdersraad gevraagd om een rookverbod in o.a. het parc fermé.

Het NFF-bestuur is van mening dat er een rookverbod moet komen tijdens nationale wedstrijden, in de ruimtes waar de rijders tijdens de training en wedstrijd aanwezig moeten zijn.

Dit is het wedstrijdterrein, vanaf parc fermé tot en met de fuik, dus inclusief startheuvel en de gehele wedstrijdbaan. Dit rookverbod geldt nadrukkelijk niet voor de publieksruimte en/of de kantine.

Overigens staat het een vereniging natuurlijk vrij om zelf een rookverbod voor de kantine uit te vaardigen.

Besluitvorming

Er volgt een korte discussie, maar over het algemeen is iedereen wel van mening dat dit ingevoerd moet kunnen worden, we zijn tenslotte wel met sport bezig.

Aldus besloten.