Besluit Alcoholverbod

Uit NFF_Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het Algemeen Bestuur heeft in haar vergadering van 20 juni 2011 het volgende besloten:

Bestuursbesluit

Het is verboden om tijdens een fietscross-wedstrijd alcohol te nuttigen.

Dit verbod geldt voor:

  • alle NFF-officials (zoals jury-team, trackmanagers, aanwezige bestuursleden, rijdersraad)
  • deelnemers aan de wedstrijd
  • medewerkers van de organiserende vereniging (waaronder ook ingehuurde medewerkers worden begrepen, zoals EHBO)

Dit verbod geldt vanaf het begin van de wedstrijddag tot aan het moment waarop de prijsuitreiking volledig is afgewerkt.

Het nuttigen van alcohol zal leiden tot directe en onvoorwaardelijke verwijdering van het wedstrijdterrein en (indien het een licentiehouder betreft) schorsing van de licentie voor tenminste 3 maanden.

Voorstel Wedstrijdreglement

In de Federatieraad-vergadering van November 2011 zal voorgesteld worden dit besluit op te nemen in het wedstrijdreglement.

Tot die tijd is het Alcohol-verbod als bestuursbesluit geldig voor alle nationale, regionale en open wedstrijden