Besluit afschaffen dispensatie

Uit NFF_Wiki
(Doorverwezen vanaf Verzoek om dispensatie)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Federatieraad heeft in zijn vergadering van 27 februari 2009 besloten:

Inleiding

De regel is bekend:

om aan het NK (outdoor) tijdens het pinksterweekend te mogen deelnemen, moet je in het voorafgaande jaar (d.w.z. vanaf het vorige NK outdoor) een bepaald minimum aantal nationale wedstrijden hebben gereden.

In principe wordt er op deze regel geen uitzondering gemaakt.

Elk jaar komen er bij het bestuur verzoeken binnen voor dispensatie. In het verleden verleenden we dat alleen aan nieuwe rijders, die simpelweg nog niet de kans hadden gehad om het minimum aantal wedstrijden te rijden.

Overwegingen

De NFF wil deelname aan nationale wedstrijden bevorderen. Daarnaast willen we ook dat het deelnemersveld op het NK een goede afspiegeling is van de deelname aan de andere nationale wedstrijden; daaruit is de minimum-regeling voortgekomen.

Gesteld dat je dispensatie-verzoeken zou willen behandelen en daarop willen beslissen, dan komen de volgende aspecten om de hoek kijken: Voor individuele rijders geldt dat enthousiasme en de wil om deel te nemen aan wedstrijden, niet altijd gelijk loopt aan de mogelijkheden. Sommigen worden gehinderd door blessures, anderen worden gehinderd door persoonlijke omstandigheden (werk, verbouwingen, enz.). Sommige rijders zijn jarenlang trouwe deelnemers aan wedstrijden, en kunnen dan in een bepaald jaar door omstandigheden het minimum-aantal wedstrijden niet halen.

Het is onmogelijk om in alle gevallen de relevante feiten en achtergronden te kennen, bovendien zou je dan ook een oordeel moeten vellen over afwegingen die rijders maken. Rechtvaardige beslissingen zijn dan moeilijk te maken.

Als er sprake zou zijn van meerdere verzoeken en beslissingen in een bepaald jaar, zou dat bovendien leiden tot vergelijkingen "langs de zijlijn". Daarbij zou de NFF het nooit goed kunnen doen. Kritiek op beleid is nooit erg, maar kritiek op individuele besluiten zonder alle achtergronden te kennen, leidt op den duur tot onhoudbare situaties. Nieuwe rijders kregen kansen die aan bestaande licentiehouders werden onthouden. Als je een maand voor Pinksteren een licentie kreeg en je reed de enig overgebleven nationale wedstrijd voor het NK, dan mocht je ook aan het NK meedoen. Als een ervaren rijder door een blessure het minimum aantal wedstrijden niet gehaald had, mocht deze niet aan het NK meedoen.

Besluit van de Federatieraad

  • Dispensatieverzoeken vanuit clubs worden niet meer in behandeling genomen
  • Dispensatie wordt niet meer verleend.
  • Deze beleidsuitspraak wordt in het wedstrijdreglement vastgelegd. Aan artikel 4 wordt de volgende paragraaf toegevoegd:
    • "c. Voor de regeling genoemd bij b. wordt in geen enkel geval dispensatie verleend."