Verslag Federatieraad 21 juni 2004

Uit NFF_Wiki
Versie door Wikimaster (overleg | bijdragen) op 3 jun 2023 om 20:51 (→‎Sluiting)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Verslag Federatieraad 21 juni 2004

Opening van de vergadering

door de voorzitter om 20:00uur mededelingen: a) DVO Haaksbergen en FCC Nuland hebben zich afgemeld b) nav agendapunt 5 en 6 - de nadere info is helaas niet tijdig verstuurd, de punten worden wel behandeld. c) mededeling door Bert van Doesburg omtrent de val van Joan Verstegen in Blegny. Iedereen wenst Joan en family alle sterkte.

Notulen federatieraadsvergadering van 5 maart 2004

Notulen worden behandeld en vastgesteld. De voorzitter meldt dat de berichtgeving via email nu goed verloopt en verzoekt eenieder eventuele email wijzigingen tijdig door te geven aan het secretariaat.

In- en uitgaande post

De rijdersraad heeft een brief ingestuurd. Deze moet nog in het bestuur worden behandeld, en zal in de november vergadering worden meegenomen.

Mededelingen

De voorzitter meldt dat hij tijdens de rondvraag de inschrijvingsprocedure voor nationale wedstrijden zal behandelen.

Samenwerking NFF/KNWU

zie bijlage - verslag van de stand tot heden. De voorzitter vraagt de vergadering toestemming om in het najaar de afstemming van de kalender met de KNWU te behandelen. Zodra de 'definitieve' kalender bekend is zal deze worden behandeld in de vergadering. De vergadering gaat hiermee akkoord. Wel ontstaat een discussie of het samenbrengen van de nationale wedstrijden van NFF en KNWU binnen 1 weekend de doorstroming daadwerkelijk zal bevorderen.

Zijspanklasse

zie bijlage. De vergadering gaat akkoord.

Rondvraag

Voorzitter: de inschrijfprocedure voor nationale wedstrijden is in de voorjaarsvergadering aan de orde geweest en het beleid is aangescherpt. In de notulen is overigens geen besluit vastgelegd. Wel hebben alle verenigingen via de secretaris een extra bericht ontvangen met de mededeling dat - de inschrijftermijn 2 weken is - aanmeldingen op de dag zelf niet worden geaccepteerd. Met name in Nuland (NCK) heeft dit tot problemen geleid, en het bestuur erkent dat de inschrijfprocedures naar met name de jury niet eenduidig zijn gecommuniceerd. Ook is gebleken dat mensen niet naar het NCK zijn gekomen omdat zij te laat waren met hun inschrijving. Het bestuur buigt zich nogmaals over de procedure en geeft uitsluitsel voor het eerst aankomend provinciaal kampioenschap.

Jan Kusters - TFCC Weijrijders, Tiel mededeling: de vakantiewedstrijd zal worden gehouden op 21 augustus a.s. De verenigingen ontvangen binnen 2 weken een uitnodiging.

Otto Oostindjer - Flying Birds Aan welke regels moet een club voldoen om in aanmerking te komen voor de organisatie van een landelijke wedstrijd? Antwoord: Een baan wordt vooraf gekeurd op een aantal veiligheidsaspecten. Remon Brink merkt op dat de keuringscriteria niet consistent zijn. Hieraan wordt gewerkt.

Otto Oostindjer - Flying Birds De rechte lijn van min. 45m tot de 1e bocht: hoe wordt deze gemeten? Antwoord: Vanaf het hek tot het BEGIN van de bocht.

Rene Botterman - FCV Geldermalsen t.a.v. de protest vlag - reageert een baancommissaris alleen nog maar indien een rijder de vlag neemt? Antwoord: Nee - de baancommissaris kan ook zelf fouten constateren en daarop aktie ondernemen.

Rene Botterman - FCV Geldermalsen NK Indoor 2005 - gaat dit door? Antwoord - zie mededeling Schoonebeek

Annelies Dijk - FCC Apeldoorn verzoek om aanvragen voor leeftijdsdispensatie (een klasse hoger rijden) - deze zijn door de federatie tot op heden steeds afgewezen. Is het bestuur bereid dit beleid eventueel aan te passen? Antwoord: het bestuur zal dit intern bespreken.

Schoonebeek Schoonebeek is wederom bereid gevonden tot organisatie van het NK Indoor 2005! Er is een nieuwe lokatie gevonden - een manege met een bak van 60x27m.

Mark van Doesburg - Rijdersraad de Rijdersraad heeft een brief ingestuurd met het verzoek tot behandeling tijdens deze vergadering. Waarom kan de brief nu niet worden behandeld. antwoord: de voorzitter betreurt dat de brief niet kan worden behandeld. Eerst moet binnen het bestuur overleg plaatsvinden. De rijdersraad ontvangt een uitnodiging voor overleg met het bestuur.

Sluiting

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 22:00uur.