Overrijden

Uit NFF_Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Overrijden, wat is dat

Langs de baan en bij rijders, ouders of begeleiders wordt nogal eens gesproken over het begrip overrijden.

Natuurlijk wordt dan niet bedoeld: overríjden (in de zin van een ongeluk) maar dan wordt bedoeld: opnieuw rijden van een race.

Deze pagina gaat over overrijden, en dan vooral waarom dit een verkeerd begrip is en ook waarom overrijden eigenlijk niet mag en ook nooit mag gebeuren.

Wat is van belang in het Wedstrijdreglement

1. Met betrekking tot de start staat in het Wedstrijdreglement dat alleen de Starter de startprocedure kan en mag afbreken. Hij geeft hiervoor het commando "HERSTEL" waarna de startprocedure weer volledig opnieuw begint.

2. Met betrekking tot de wedstrijd-vlaggen staat er

 • artikel 16, lid 1 letter c: "Rood: direct stoppen op of naast de baan (trackmanager en starter)"
 • artikel 16, lid 2: "Overnieuw rijden is niet toegestaan."
 • artikel 16, lid 3: "Het afvlaggen, met de rode vlag, kan alleen leiden tot het (opnieuw) starten van de race wanneer de race nog onderweg is en vóórdat er een rijd(st)er gefinisht is (door het afvlaggen is de race niet gefinisht en formeel niet gereden)."

Wat kan er fout gaan

In grote lijnen gaat het meestal om de volgende situaties:

 • Rijders staan buiten eigen schuld niet op tijd aan het starthek, terwijl ze wel op of in de buurt van de startheuvel aanwezig zijn.
 • Rijders worden soms door een misverstand van het starthek weggestuurd (bijv. door foute inschatting van hun leeftijd of door verkeerd lezen van de lijsten)

Waar het hier om gaat, is dat het meestal een fout is van de organisatie of van 1 of meer medewerkers.

Hoe kan een foute situatie recht gezet worden

Soms kan de Starter inschatten dat er iets niet goed is, bijvoorbeeld als er heel weinig rijders aan het starthek staan. Hij is ook niet verplicht om direct ná het geven van de groene vlag te beginnen met de startprocedure.

 • De Starter kàn dus gewoon de tijd nemen om zeker te zijn dat alles goed is.

Starter kan er ook door andere medewerkers op gewezen worden dat er iets fout gaat. Het is absoluut toegestaan om de Starter opmerkzaam te maken op een foute situatie door te roepen of zo.

 • Als de Starter alert is, kan dus nog worden ingegrepen vóór de startprocedure begint

Er is een medewerker die de rijders aan het starthek moet controleren. Deze medewerker kan zich midden op de startheuvel opstellen en met de Starter afspreken dat er pas gestart wordt als hij aan de kant is gestapt.

 • Kwestie van afspreken; het is dus van groot belang dat in de organiserende vereniging besproken wordt HOE de procedures in parc-fermé en op de startheuvel verlopen.

De Starter en de rode vlag

Stel dat de startprocedure is afgewerkt en dat de race onderweg is. Op het moment dat de Starter zich er van bewust wordt dat er iets fout is gegaan (een 'vergeten' rijder op de startheuvel maakt zich kenbaar; of iemand begint te roepen), zou hij direct de rode vlag moeten opsteken. In het beste geval geeft hij ook een luid en aanhoudend fluit-signaal.

Als alle rijders nog onderweg zijn (er is nog niemand gefinisht), dan wordt die race afgebroken en geldt deze als niet gereden.

Trackmanager en de rode vlag

Ook de Trackmanager kan de race afbreken, door zijn rode vlag op te steken.

Of het nu de Starter is of de Trackmanager die een race afbreekt ("afvlaggen"), het is van belang dat de rijders op de baan in de gaten hebben dat de race is afgebroken. Anders blijven zij volle kracht door-racen en dat is verspilling van energie. Het is dus verstandig om het opsteken van de rode vlag gepaard te laten gaan aan luid roepen of een fluitsignaal.

Conclusies

 • Als een race is afgebroken met de rode vlag, is hij formeel niet gereden. De race moet dus nog gereden worden. En dus nog gestart worden.
 • Omdat de race formeel niet gereden is, kan er geen sprake zijn van 'overnieuw' rijden.
 • Als minstens één van de rijders gefinisht is, wordt de race als gereden aangemerkt. Op basis van WR 16, 2 kan hij niet meer overgereden worden.
Deze laatste bepaling is natuurlijk ter bescherming van de rijders die wél gefinisht zijn. Zij hebben geen schuld aan de situatie en zouden van een uitslag "beroofd" worden.