Inschrijven voor wedstrijden

From NFF-wiki
Jump to: navigation, search

Inschrijven voor wedstrijden[edit]

De NFF kent voor het inschrijven het systeem van "voorinschrijving". Dit systeem gaat er van uit dat elke club tevoren opgeeft welke rijders aan een wedstrijd willen meedoen. Op de wedstrijddag zelf, kunnen alleen in noodgevallen nog rijders worden opgegeven.

De NFF kent een aparte email-postbus voor het indienen van voorinschrijvingslijsten: inschrijvingen@fietscross.org De inschrijvingen worden verwerkt door Peter Vaessen.

Procedure[edit]

Op zondag twee weken voor de wedstrijd krijgt elke club een "voorinschrijvings-lijst"; deze lijst bevat alle personen waarvan bij de NFF bekend is dat ze een licentie hebben. De lijsten worden verstuurd ter attentie van de wedstrijdsecretaris van de club.

Met de voorinschrijvingslijst wordt meestal ook de officiële uitnodiging voor de club meegestuurd.

De wedstrijdsecretaris van de club vinkt af op de lijst wie er meedoet, en stuurt de lijst terug naar de NFF.

De voorinschrijvings-lijst moet een week voor de wedstrijd door de club worden opgestuurd. De lijst moet bij de NFF zijn op zaterdagavond, vóór 23:59 uur. Eerder in de week mag natuurlijk ook.

Mutaties[edit]

Het kan gebeuren dat een licentiehouder niet op de voorinschrijvingslijst voorkomt. In dat geval mag de rijder worden opgegeven d.m.v. de email waarmee de lijst wordt verstuurd. De volgende gegevens moeten dan worden verstrekt:

  • Startnummer,
  • naam,
  • geboortedatum,
  • klasse

Wedstrijdsecretaris[edit]

De NFF gaat er van uit dat elke club een wedstrijdsecretaris heeft, een functionaris die voor de (voor-)inschrijvingen zorgdraagt.

Eigenlijk gaat het niet zozeer om een aparte functionaris, maar om een takenpakket, het wedstrijdsecretariaat.

De taken kunnen door een bestuurslid worden uitgevoerd, maar ook door een kaderlid die zelf niet in het bestuur zit. Het is wel verstandig om het wedstrijdsecretariaat niet te vaak te laten wisselen tussen personen. Ervaring, routine en inzicht zijn belangrijke aspecten van deze taak.

Maar hoe dan ook: zoals in elke vereniging is het bestuur uiteindelijk wel verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van alle taken binnen de club.

Wanneer de functie wordt overgedragen, verwacht de NFF met name dat de nieuwe wedstrijdsecretaris goed wordt ingewerkt.