Federatieraad verslag 4 juli 2014

Uit NFF-wiki
Versie door NFF-admin (overleg | bijdragen) op 30 apr 2022 om 21:19 (Nieuwe pagina aangemaakt met '==Opening== door de voorzitter ==Mededelingen== Er zijn diverse afzeggingen. ==Notulen Federatieraad 21 februari 2014== Concept notulen van 21 februari 2014 na kl...')
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

Opening

door de voorzitter

Mededelingen

Er zijn diverse afzeggingen.

Notulen Federatieraad 21 februari 2014

Concept notulen van 21 februari 2014 na kleine wijziging akkoord. Op pag. 1 bij kascontrole moet staan v.Ewijk i.p.v. v Dijk

Missie en Visie

De drie bijlagen die u hebt ontvangen zijn hoofdzakelijk bedoeld om in de vergadering van a.s. november met elkaar te bespreken. Over de stukken Missie + Visie is men, voor zover, wel met elkaar akkoord. Alle stukken komen, zoals al aangegeven, in november in de vergadering terug.

Personele situatie NFF

De secretaris heeft in maart jl. aan het algemeen bestuur zijn besluit kenbaar gemaakt zijn functie neer te leggen en zich niet meer herkiesbaar te stellen in november 2014.

De voorzitter heeft recent zijn besluit kenbaar gemaakt ook te zullen stoppen in november 2014. Dat het nu al kenbaar wordt gemaakt, geeft de verenigingen de mogelijkheid in actie te komen en mogelijke kandidaten naar voren kunnen schuiven.

Er zullen nieuwe bestuursleden moeten komen. De situatie in de districten zullen ook verbeterd moeten worden, zowel in bestuurlijke zin als alle andere functies zoals Trackmanagers, officials e.d.

Het zou wenselijk zijn dat de districten, van binnenuit, meer zaken op elkaar afstemmen. Meer overeenstemming in tal van zaken. Er zullen districten zijn die alles goed voor elkaar hebben, maar misschien zijn er ook districten waar verbetering mogelijk is.

Er zijn tal van klussen waar je menskracht voor nodig hebt zoals voor het bijhouden van de website, hoe zet je een cursus op een site, allemaal zaken die moeten gebeuren.

Inbreng FC Unitas

De 5 punten worden doorgenomen;

 • bij dit punt hebben zij gelijk en wordt excuses gemaakt.
 • bij het overdoen van één rit blijkt dat de ene wedstrijd niet de andere is. Het blijft immers mensen werk. De reden die wordt aangegeven klopt niet. Los daarvan moet men accepteren dat er verschillend gekeken is en wordt.
 • het betreft gedrag wat over een langere periode heeft plaats gevonden. De TM heeft het op deze manier gedaan en daar mag men wat van vinden.
 • v.w.b. de baan in Nijverdal zal de éérste bocht bedoeld worden. De baan is goedgekeurd, zoals alle andere banen die er zijn. Ook al voldoet een baan aan de eisen, dat wil nog niet zeggen die de baan veilig is en er zullen banen in het land zijn waar wat over te zeggen valt.
 • In het geval m.b.t. het aantal PK’s dat verreden moet zijn om aan het NK te mogen deelnemen, is er op de wedstrijddag door de rijdster geen fout gemaakt. Alle betrokken clubvertegenwoordigers waren positief in hun afweging m.b.t. deelneming, zo ook het bestuur.

W.v.t.t.k.

 • KNWU; Bij de KNWU is de commissie Fietscross opgestapt. Het hoofdbestuur heeft commissies samengesteld en Dhr. P Vaessen als voorzitter op die positie geplaatst. Hij is gevraagd om vanuit zijn ervaring de breedte sport uit te breiden en te vertegenwoordigen. Die commissie is opgestapt, m.a.w. er is dus geen commissie fietscross meer bij de KNWU. V.w.b. de Intentieverklaring tussen NFF en KNWU is op dit moment geen zinnig woord te zeggen.
 • NCK; Mevr. Krabbe, ervaring geeft aan dat het vooral voor de kleintjes té massaal is en veel kleinere deelnemers afhaken. Het was een NFF wedstrijd met KNWU klasses daar zij punten konden verdienen voor rankings. Dat puntensysteem heeft veel vragen opgeroepen. Misschien had het bestuur dit vooraf beter moeten communiceren. Ook was er de vraag m.b.t. teams. De zgn. teams zijn allemaal vereniging en aangesloten bij de KNWU. We gaan ervan uit dat er een volgend NCK komt.
 • Inschrijvingen; kunnen de inschrijvingen niet op de wedstrijddag zelf plaatsvinden? Antwoord: het kan wel, maar om b.v. bekers en truien te bestellen, is vooral de voorinschrijving de reden. Bij voorinschrijving zullen rijders eerder genegen zijn om bij slechtere weersomstandigheden aanwezig te zijn, al is dat betrekkelijk. Rijders willen rijden.
 • NK; waarom het NK niet op één dag? Als clubs dat zouden willen, moeten ze met een gedegen en weloverwogen voorstel komen. En dat is nog niet gebeurd.

Rondvraag

 • Magda Visch FCC Volharding: Vaste email adressen. De voorzitter is nog op zoek naar een voorlichtings filmpje. Het zal per email worden toegestuurd. V.w.b. personeel in bestuur, de districten moeten aangeven waar men mensen nodig heeft.
 • Cees Dirks FCC The Whoopers: de openstaande wedstrijd in 2015 is toegekend aan Berlicum. The Whoopers dus.
 • J.W.Hobo FCC Ammersoyen: Jonge meisjes en jongens haken af als zij wat ouder worden (bv 16jr) Wat kunnen we daar aan doen? Een recreanten klasse o.i.d.? Iets voor de rijdersraad?
 • Margreet Boorsma FCC Flying Bikes: Banen lopen vaak niet zoals je zou willen. Zou bij een baankeuring een groepje rijders gevraagd kunnen worden om de baan te testen?
 • Harry Reimink Track Manager: We lopen vast m.b.t. het team trackmanagers. Nu zijn er nog 2. Hulp c.q. aanwas is zeer gewenst.
 • Rieks Dubbink: De nummerbordjes worden steeds slechter zichtbaar, graag aandacht daarvoor. Ook wordt geconstateerd dat zaken fout gaan en rijders worden aangesproken. Aan de verenigingen de oproep om ouders/begeleiders/rijders meer uitleg en informatie te geven.

Sluiting