Federatieraad verslag 30 juni 2017

Uit NFF-wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Opening

Rond 20.00 opent voorzitter Peter Vaessen de vergadering.

Post

  • Er is een verzoek van BMX Apeldoorn om de Vakantiewedstrijd te mogen organiseren. Dat is goed, maar ze moeten zelf alles regelen (bijv contact opnemen met trackmanagers en fotofinish-leverancier.
    NB: de Vakantiewedstrijd is een zgn. Open Wedstrijd, die wel gereden wordt met het NFF-wedstrijdreglement (keuze vd organisatie), maar niet door de NFF georganiseerd wordt.

Mededelingen

  • NFF-penningmeester: er is ruim 76K in kas. In augustus komen er nieuwe facturen voor NFF-federatiekaarten (‘licenties’).
  • Harrie Reimink neemt eind 2018 afscheid als Trackmanager; Jan de Wit eind dit jaar. Uit District Zuid is er een kandidaat-TM. Er zijn nog kandidaten welkom.
  • BMX Apeldoorn gaat een poging ondernemen een WT2-opleiding te organiseren.

Notulen Federatieraad vergadering 10 maart 2017

Na aandacht voor enkele typefoutjes, worden de notulen van 10 maart 2017 goedgekeurd.

Flying Bikes uit Kootwijkerbroek wil graag nog een verduidelijking over het fenomeen “organisatorische fout” in de context van het overrijden van een race.

Overrijden bestaat eigenlijk niet. Herstarten kan wel maar alleen als de race in eerste instantie nog niet gefinisht is. Als er al één rijder is gefinisht kan van herstart geen sprake meer zijn.
De formulering in de notulen van 10-03-2017 is niet toevallig; de volgorde van de drie punten is belangrijk.

Evaluatie wedstrijdseizoen tot nu toe

Wedstrijddeelname in District Midden is minder. Vaak is dit gevolg van keuzes van ouders, niet omdat de kinderen minder enthousiast zijn. Afstanden lijken ook in toenemende mate een probleem. Nog een ander punt is dat het vroeger vaak zo was dat alle kinderen in een gezin op fietscross zaten, en nu vaak één kind terwijl evt broertjes/zusjes een andere sport doen.

FCC Putten stelt het niveauverschil aan de orde bij de Promotieklasse in de PJ13+. Er is een groot verschil tussen 13-jarigen en de oudere jongens/jongere heren. Antwoord: leeftijd oprekken leidt tot scheuring binnen de groep.

NK Clubs: de plaatsing van de lange rij tenten langs de snelweg-zijde was ongelukkig, omdat je daarvandaan de wedstrijd niet kon volgen. Het geluid (speaker) was op die plek ook niet te volgen.
Er waren veel minder clubs dan vorige jaren (van bheide bonden).

Wedstrijdreglement

De voorzitter laat voorbeelden zien van het ‘husselen’ van startplaatsen, in het nieuwe wedstrijdsysteem (gebaseerd op -en vaak genoemd naar- speedway).De voorzitter laat voorbeelden zien van het ‘husselen’ van startplaatsen, in het nieuwe wedstrijdsysteem (gebaseerd op -en vaak genoemd naar- speedway).

Flying Birds vindt het een groot voordeel dat er niet meer gerekend kan worden door rijders (berekenend rijden in 3 manches)' Het komt soms voor dat rijders in 2 of 3 manches dezelfde startplaats krijgen; dat is in het systeem niet uit te sluiten zonder de toebedeling te manipuleren. Lisa Mepschen (rijdersraad) merkt op dat bij het zelf kiezen van startplaatsen ook de meesten steeds dezelfde startplaats kiezen.

Emailproblematiek Communicatiebeleid NFF

Email Een paar jaar geleden is er voor gekozen om elke club een eigen emailadres te geven uit het domein fietscross.org. Dat leek een goede oplossing voor een aantal problemen.
In de praktijk blijkt het toch niet alleen maar positief uit te pakken.
De bedoeling was dat alle bestuursleden van een vereniging een account zouden aanmaken met hetzelfde adres. Dat lijkt lang niet overal te gebeuren.
Ook hebben veel mensen problemen met het aanmaken van een account en het komt veel voor dat clubs al gebruikmaken van een Gmail-account.
De combinatie van webmail met een fietscross.org-mailadres is niet gelukkig.

Kortom: de NFF-secretaris zit er hard over te denken om de mailverspreiding te veranderen in een systeem waarbij clubs en clubbestuurders met een zelf-gekozen mailadres kunnen inschrijven op een mail-systeem.
De vrijheid om met een eigen adres aan te melden is een voordeel; dat betekent wel dat elke deelnemer zelf ook verantwoordelijk is voor doorgeven van mutaties in email-adressen.

Met een dergelijk systeem zou ook nieuws en berichten verspreid kunnen worden onder een groot deel van de achterban.
Een “nieuwsbrief” voor de gehele achterban (clubs, rijders, ouders), zou daarmee een mogelijkheid zijn.

Websites Naast de NFF-website is er sinds een tijd ook een aparte website van District Noord, en er lijkt ook belangstelling te zijn voor Facebook-pagina’s voor gebruik in Districten.
De secretaris zou het jammer vinden als er her en der losse initiatieven ontstaan, die tot een versnipperd beeld leiden.
Met name bij websites is het belangrijk dat er een eenheid blijft in (bijv) logo, naamgeving en andere visuele en inhoudelijke aspecten.
Na de zomer zullen email en websites terugkomen in NFF-bestuursvergaderingen; het ligt voor de hand een werkgroepje op te zetten om elkaar te helpen met initiatieven, uitwerking en om landelijk enige coördinatie te bewaren.

Toekomst NFF

Dit agendapunt wordt gevuld met terugkijken op een stuk historie van de NFF.

Rondvraag

FCC Flying Bikes (Kootwijkerbroek): is nieuwsgierig naar ervaring met betaalde trainers.
Bij De Vaart (Dedemsvaart) worden trainers betaald en is er een vacature bekend gemaakt.
De meeste clubs betalen niet.

FCC Nuland: signaleert een conflict tussen Provincie en Gemeente, waarbij zij in de knel dreigen te komen zitten. Er dreigt een parkeerprobleem, in verband met vaststelling van een waterwingebied.
We vragen de club om ons op de hoogte te houden . Wedstrijdcoordinator Rieks Dubbink vraagt naar de wedstrijd die dit najaar in Tiel zal/zou worden gereden.
Deze wedstrijd gaat niet door, tenminste niet in Tiel; de accommodatie is er nog niet klaar voor. De wedstrijd is ondertussen verplaatst naar Assen, bij FC Unitas.

Sluiting

Rond 22:45 sluit de voorzitter de vergadering.