Federatieraad verslag 25 november 2016

Uit NFF-wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Opening

Om 20.00 opent voorzitter Peter Vaessen de vergadering.

Post (in- en uitgaand)

 • Er is een brief van Klazienaveen over betalingen bij wedstrijden. In 2016 is het betalen van de voorinschrijvingen per bank in de week voor de wedstrijd, slechts bij twee wedstrijden toegepast. Terwijl er veel meer belangstelling voor is. We spreken af dat in 2017 de organiserende verenigingen in hun uitnodigingen hun bankrekening bekend maken, zodat elke club die dat wil, daar gebruik van kan maken.
 • Er is een brief van Geldermalsen die betrekking heeft op het Wedstrijdreglement. Deze brief wordt behandeld in de Voorjaarsvergadering van 2017.

Mededelingen

 • De Weirijders uit Tiel doen mededeling van de organisatie van de Vacantiewedstrijd, die in 2016 zal worden gehouden op 21 Augustus.
 • De Rapid Wheels uit Klazienaveen en De Spartanen uit Zevenhuizen hebben zich afgemeld voor de vergadering.
 • Contacten met de KNWU gaan nog door
 • Peter geeft een toelichting op de verzekeringen van de NFF. Er staat nu ook een stuk op de website over de verzekeringen. Onderwerpen als ‘clinics’ en de verhuur van de baan aan anderen dan een NFF-club, zijn aandachtspunten.

Notulen FR 24 juni 2016

Naar aanleiding van deze notulen wordt vermeld dat er in Januari 2017 een overleg zal zijn met de KNWU, over het NK Clubs.

Vanwege de aanhoudende geruchten/verwarring over de samenwerking rond het NK Clubs (o.a. over het reglement) zal dit overleg worden bijgewoond door twee vertegenwoordigers van combi-verenigingen die zelf ook vrijwel altijd bij de vergaderingen in de beide bonden aanwezig zijn.

Vaststellen Nationale Wedstrijdkalender 2017

De datum 17 juni voor het NK Clubs is correct.
We beginnen in 2017 vrij laat, maar dat heeft te maken met de Euro-ronde die eind maart in Zolder wordt georganiseerd.

BMX Apeldoorn stelt vast dat er in Brabant twee wedstrijden zijn. Waarom niet de eerste het Brabants Kampioenschap genoemd?
Dit heeft er mee te maken dat de tweede wedstrijd het eigenlijke, volgens het rooster ingeplande, Brabants Kampioenschap is. De wedstrijd in Oss, een week eerder, is de opvulling van de open plek die door het opheffen van groep A is veroorzaakt.

Oss heeft nog een voorbehoud bij de naam van de wedstrijd die hen is toebedeeld (de vervanging van de opgeheven A-groep). De club komt later nog met een andere naam. Oss heeft bovendien op 15 oktober (daags na de NFF-wedstrijd) een AK Zuid.

De Wedstrijdkalender wordt vastgesteld.

Opleidingen in de NFF

In het voorjaar van 2017 willen we een nieuwe vorm gaan uitproberen. Het zal een bijeenkomst worden, maar wel ondersteund door internet.

Een doelstelling is ook dat er veel interactie zal zijn tussen deelnemers en degene die het ‘presenteert’. We zoeken naar een formule die uitgevoerd kan worden met een grote, landelijke groep, maar die ook bij één club of op regionaal niveau gebruikt kan worden.

Eerste try-out zal waarschijnlijk 4 of 18 februari zijn. [vaststelling achteraf: het is 4 februari geworden, de NFF-dag in Apeldoorn, SECR]

FCC Oss merkt op dat je als bond ook moet richten op het opleiden van officials. Het afsluiten van een opleiding met een certificaat kan daarbij een trekker zijn om mensen aan de opleiding te laten meedoen.

WT2, de trainersopleiding van KNWU (nu ook in samenwerking met NTFU): er is het afgelopen jaar een officiële WT2 opgezet, maar wel buiten het aanbod van de KNWU om. Wanneer je er in slaagt om de opleiding volgens de eisen zelf helemaal op te zetten (qua organisatie) dan is het mogelijk om deze op te laten nemen in het aanbod van de Wieleracademie.

Voor alle WT2’s geldt dat de NFF wil meebetalen aan de kosten van het opleiden van vrijwilligers. Voor elke club geldt dat voor max. 2 personen per club de NFF 50% van de kosten wil dragen.

Veilig Sportklimaat

Marjolein van de Broek geeft een korte uiteenzetting over Positief Sport.Klimaat.

Ook de diverse voorstellingen worden genoemd; Coach-to-Coach, Wel winnen hè.

Een theatershow op dit gebied kan ook bij een lokale club worden georganiseerd.

Begroting 2017

De Begroting voor 2027 wordt na een korte toelichting door penningmeester Bennie Meinders, goedgekeurd door de vergadering.

Samenstelling kascommissie

Voor januari 2017 zal de Kascommissie worden samengesteld uit vertegenwoordigers van FCC Putten en NCC Nijkerk.

Voor januari 2018 zal de Kascommissie worden samengesteld uit vertegenwoordigers van FCC Nuland en FCC Oss..

Bestuursverkiezing

De kandidaten worden allemaal herkozen.

Jitze Efdé als vertegenwoordiger van District Noord,

Roelof Vreemann als vertgenwoordiger van District Midden

Rob Waaijenberg in de functie van secretaris

Rondvraag

 • DVO Haaksbergen stelt het punt aan de orde van leden die vertrekken met een betalingsachterstand.
  Antwoord: de NFF bemoeit zich daar niet actief mee. We geven geen namen door aan verenigingen van mensen die zich daar schuldig aan maken.
 • TFCC De Weirijders vraagt of de Intentieverklaring (samenwerking met KNWU) nog actueel is.
  Antwoord: die verklaring loopt in 2016 af. Er is geen plan om een nieuwe verklaring te maken. Dat neemt niet weg dat wij (én de KNWU) nog steeds bereid zijn samen te werken daar waar dat mogelijk en effectief is.
  Bij opleidingen zou dat bijvoorbeeld goed kunnen.
  Johan Kusters van De Weirijders en Jeroen Hornman van FCC Oss willen graag een overleg tussen KNWU en NFF bijwonen, om vanuit de achterban te kunnen meekijken en ook om achteraf aan de achterban uit te leggen hoe het overleg verloopt. Dat is prima.
 • KWC Kampen vraagt of er nog een bijeenkomst komt voor organisatoren van nationale wedstrijden.
  Antwoord: dat is wel de bedoeling. [achteraf stellen we vast dat dit in de knel is gekomen door de NFF-dag; vanwege de specifieke problematiek (NK-weekend) is aan KWC aangeboden om ter plekke in Kampen te komen overleggen (KWC + NFF)
 • NCC Nijkerk vraagt hoe het ook alweer zat met “wisselende rijders”. Trainingsblok bij wedstrijden?
  Antwoord:
  • rijders tot en met 12 jaar trainen in het eerste blok; rijders vanaf 13 jaar trainen in het tweede blok. In het kalenderjaar dat een rijder 13 wordt, mag de rijder zelf bepalen vanaf welk moment hij of zij in blok 2 gaat trainen.
  • (wanneer jarig in vroege voorjaar, mag je desnoods in de herfst wisselen;
  • wanneer jarig in late najaar mag je ook al in het voorjaar wisselen)
  • Nota bene: na het maken van de keuze wordt je wel geacht vanaf dat moment in blok 2 te blijven trainen.

Sluiting

Rond 22:45 sluit de voorzitter de vergadering.