Federatieraad verslag 24 november 2017

Uit NFF-wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Opening

Rond 20.00 opent voorzitter Peter Vaessen de vergadering.
Er zijn berichten van verhindering van CRT Raalte en van FCC De Spartanen uit Zevenhuizen.

Post (in- en uitgaand)

 • Een bericht van DVO Haaksbergen inzake ID bewijzen. DVO waarschuwt voor gebruik of verwerking van privacy-gevoelige gegevens.
  De voorzitter vertelt waarom de NFF nog steeds een kopie van een ID-bewijs of geboorte-uittreksel of iets dergelijk wil hebben. Er worden nog te veel fouten gemaakt in namen en geboortedatums.
  Degenen die een kopie van een ID inleveren kunnen en mogen de privacy-gevoelige gegevens afplakken of onleesbaar maken.
  Dit punt zal op de volgende Federatieraad terugkomen.
 • Bericht van KWC Kampen over startplaatsen.
  De voorzitter toont voorbeelden van startplaatsen-indeling. De systemen van de Districten Nood en Midden zijn bestudeerd.
  Er is een nieuwe aanpak gemaakt op basis van een rekenmodel.

Mededelingen

 • Penningmeester deelt mee dat de facturatie van de laatste nieuwe Federatiekaarten, zal plaatsvinden in December in plaats van zoals gebruikelijk in November.

Notulen Federatieraad vergadering 30 juni 2017

Apeldoorn had een kleine aanmerking op het punt over de WT2-opleiding.
Vervolgens zijn de notulen vastgesteld.

Vaststellen nationale wedstrijdkalender 2018

De wedstrijd die oorspronkelijk op 5 mei gepland stond, wordt verplaatst naar 12 mei.

Nijkerk wil graag ruilen met Kampen, maar dat moet nog definitief gemaakt worden.

NK Clubs: de KNWU heeft zeer onverwacht laten weten dat zij stoppen met een gezamenlijk NK Clubs. Er was geen vooraankondiging van dit besluit en er is ook geen nadere uitleg gegeven. In Afdelingsvergaderingen van de KNWU zijn door Afdelingsbestuurders volstrekt ongeloofwaardige redenen (“er is geen klik”, “wij dachten dat jullie dat niet wilden”.)

Begroting 2018 + voorstel tarieven

In de begroting voor 2018 is extra aandacht voor Opleidingen; bijv. subsidieren van WT2 opleidingen waarbij elke club aanspraak kan maken op de helft van het WT2-cursusgeld voor 2 deelnemers per jaar.

Tarieven-voorstel:

De contributie wordt in 2018 niet verhoogd. Ook alle andere tarieven worden in 2018 niet verhoogd..

Bestuursverkiezing

De voorzitter (Peter Vaessen) treedt af. Er is geen kandidaat om hem op te volgen.

Bennie Meinders wordt unaniem herkozen in zijn functie van Penningmeester.

Bert van Doesburg wordt herkozen als afgevaardigde van District Zuid.

Met het aftreden van Patrick Walburg is er nu een vacature in het bestuur voor een afgevaardigde van District Oost.

Toekomst NFF

Dit agendapunt wordt gevuld met terugkijken op een stuk historie van de NFF.

Rondvraag

Secretaris: komend voorjaar is er weer een vergadering voor clubs die in 2018 een nationale wedstrijd moeten organiseren. Aanwezigheid is voor de betreffende clubs min of meer verplicht.

Gevraagd wordt (wie was dat??) of de voorinschrijvingslijsten op een ‘standaard datum’ kunnen worden verstuurd.
Dat is lastig want het blijft mensenwerk én afhankelijk van omstandigheden.

Tip voor alle clubs: je hoeft niet te wachten tot je een voorinschrijvingslijst binnen hebt, voordat je aan je leden kunt vragen of ze naar die wedstrijd toe willen.

KWC Kampen vraagt naar het instellen van de mail.
De secretaris is bezig met een mailsysteem waarbij clubs, rijders, achterban, zich zelf kunnen aanmelden met hen zelf-gewenste mailadres.

Sluiting

Rond 22:20 sluit de voorzitter de vergadering.