Federatieraad verslag 24 juni 2016

Uit NFF-wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Opening

Iets na 20.00 opent voorzitter Peter Vaessen de vergadering.

Hij vertelt dat er een gast komt, Luuk Scholman, die naar aanleiding van een kritische brief over de Federatieraad (en de Promotieklasse) is uitgenodigd om zelf een vergadering bij te wonen. Vanwege zijn reis kan hij niet vóór 21:00 uur aanwezig zijn.

Om die reden zal de volgorde van behandeling van de diverse agendapunten ook veranderen.

Mededelingen

 • Afmeldingen: Dedemsvaart, Assen, Winschoten, Zevenhuizen, Raalte, trackmanagers Andre vd Heul en Jan de Wit en bestuursleden Bert van Doesburg en Patrick Walburg en rijdersraad-lid Lisa Mepschen.
 • Riny van Nieuwenhuizen is door District Midden afgevaardigd als lid van de Rijdersraad namens dat district.
 • District Midden heeft ook gezorgd voor een nieuw lid van het Algemeen Bestuur van de NFF: Roelof Vreemann.
 • Johan Renker van Rapid Wheels heeft een brief gestuurd over het roken bij wedstrijden; deze zal behandeld worden bij het agendapunt Veilig Sportklimaat.

Notulen Federatieraad vergadering 11 maart 2016

De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd.

Evaluatie NK Clubs

FCCL (één van de organisatoren) zou graag willen weten of er uberhaupt nog draagvlak is voor deze wedstrijd. Er waren dit jaar veel minder verenigingen én veel minder rijders aanwezig dan in vorige edities.

FCC Oss vertelt dat er in de Afdeling Zuid zelfs een voorstel was om een eigen club-wedstrijd te organiseren. Dit jaar was er overigens wel een AK in Zuid in hetzelfde weekend als het NK Clubs.

TFCC De Weirijders constateert een groot cultuurverschil tussen de NFF-rijders die meer club-minded zijn en KNWU-rijders die meer individueel optreden.

Over het algemeen constateert de vergadering dat er bij de traditionele KNWU-rijders meer gekeken wordt naar “incentives” zoals bijvoorbeeld te verkrijgen wedstrijdpunten (2013, 2014). Bij NFF-clubs is het NK Clubs met name een sociale gelegenheid om eens met de hele club aan een wedstrijd deel te nemen zonder dat er veel van afhangt.

De voorzitter memoreert dat uiteindelijk de clubs aan zet zijn om het NK Clubs te behouden als grote wedstrijd. Vanuit de vergadering wordt gereageerd dat dan ook het overleg tussen de beide bonden beter moet worden. En dat het reglement dat in 2014 gezamenlijk is vastgesteld, dan ook elk jaar moet worden gehandhaafd (liefst inclusief vaste klasse-indeling).
Volgend jaar is het NK Clubs in Baarn; dat is centraal en goed bereikbaar, dus hopelijk is er dan weer een grote opkomst.

FCCL wil nog wel graag zekerheid hebben over de financiële ondersteuning door de bonden; vooral omdat het door het onvoorziene lage aantal deelnemers financiele gevolgen lijkt te hebben voor de organisatie.

De NFF heeft in 2014 toegezegd voor elk jaar dat het NK Clubs onder auspiciën van de NFF wordt georganiseerd (tot nu toe: de “even” jaren, we mogen voorlopig ook uitgaan van 2018 en 2020) aan de organisatie een vast bedrag van €500,= te zullen geven.

Daarnaast hebben beide bonden een afspraak dat ze allebei tot een maximaal bedrag van €750,= zullen bijdragen als er op basis van een financiële verantwoording kan worden aangetoond dat er ondersteuning/compensatie nodig is.
Die afspraak dateert uit 2004 (begin van de zgn. Combi-wedstrijden in de KNWU NK-weekenden) en die afspraak is herbevestigd toen we met het gezamenlijk NK Clubs begonnen (Dedemsvaart 2012).

Cruisers

Jan van Dompseler maakt zich zorgen over de cruiserklasse Heren 45+. Hij heeft een petitie ingestuurd om te zorgen dat de klasse wordt beschermd. Deze oudere heren voelen zich niet prettig als ze worden samengevoegd met de veel snellere en fanatiekere 31-44 klasse. Jan heeft tevens vragen bij de procedure waarbij alle clubs zich bemoeien met een vraagstuk waar slechts 11 clubs (van de 45+ rijders) bij zijn betrokken. Maar dat is nu eenmaal wezenlijk aan een verenigings-democratie. Het NFF-bestuur heeft een oproep gedaan aan iedereen om met plannen en ideeën over dit punt te komen. Vervolgens komen in die discussies ook andere zaken aan de orde.

Van FMC The Whoopers is een voorstel binnengekomen om erop neer komt dat de 45+ een “beschermde status” krijgen (niet samenvoegen).

Het Rijdersraad-voorstel wordt door Cencia Waaijenberg toegelicht. Kern: als de “finale-eis” van 9 rijders niet wordt gehaald, dan toch apart indelen als er 7 of 8 rijders zijn. Maar dan rijders laten afvallen voordat de finale-rit wordt gereden.

BMX Apeldoorn stelt de minimum-eis aan de orde, waarom eigenlijk een minimum aantal rijders?

Omdat een wedstrijd met drie rijders in één klasse niet geweldig leuk is. Voor een leuke en goede wedstrijd moet je uitgaan van een minimum. Bij starten met 8-aan-de-plank, is het minimum 9. Dan kunnen er rijders afvallen vóór de finale.


De voorzitter gaat daarna over op bespreking van het bestuursvoorstel. Hij stelt eerst een aantal uitgangspunten of kern-waarden aan de orde:

 • Willen we het finale-principe overeind houden
 • Willen we klasses samenvoegen
 • Willen we het voorinschrijving-systeem overeind houden

Alle drie de punten worden door de vergadering volmondig ondersteund.

Er volgt een korte periode van vraag en antwoord om alle aspecten van het voorstel goed op een rijtje te krijgen en ervoor te zorgen dat ieder begrijpt waar het om draait.


Het bestuursvoorstel luidt:

 • Voortaan worden klasses gecombineerd bij 6 (nu 8) of minder voorinschreven rijders.
 • Zijn er op de dag zelf 6 of minder rijders aanwezig dan wordt de klasse over 4 manches verreden.
 • Bij 7 of 8 rijders wordt er in de manches voor die klasse één race ingedeeld. Na 3 manches blijven de beste 6 rijders over die dan de finale rijden. Alleen de finale bepaalt de einduitslag.
 • Deze regel geldt voor ALLE wedstrijdklasses. Dus ook voor de 20" en dames cruisers.

Na een aantal vragen en daaropvolgende uitleg, wordt over het voorstel hoofdelijk gestemd; d.w.z. alle clubs spreken ‘voor” of “tegen” uit. De uitslag is als volgt:

stemming

VOOR aantal stemmen TEGEN aantal stemmen
Klazienaveen 4 Kampen 2
Nijverdal 4 Schoonebeek 2
Hengelo 3 Nijkerk 4
Haaksbergen 2 Tiel 4
Nunspeet 3 Berlicum 3
Putten 3
Kootwijkerbroek 3
Lichtenvoorde 3
Apledoorn 3
Geldermalsen 3
Ammerzoden 2
Nuland 3
Oss 2


Met deze uitslag is het bestuursvoorstel aangenomen. Elke vereniging heeft een aantal stemmen, gerelateerd aan het aantal leden met een Federatiekaart.

Voorstel 45+

Hierna werd het voorstel besproken dat in de vergaderstukken als “optioneel” was aangemerkt. Het voorstel is ter vergadering uitgebreid, op basis van de discussie en de overwegende opinie dat de Cruisers 45+ zoveel mogelijk beschermd moeten worden en zeker als “ze hun eigen broek kunnen ophouden”. Dat wil zeggen als ze voor de eigen klasse voldoende deelnemers bij de voorinschrijving hebben.

 • De cruisers heren 45+ mogen voortaan alleen worden gecombineerd met de cruisers heren van 31-44, wanneer de 45+-ers zelf 6 of minder deelnemers hebben bij voorinschrijving. Als ze zelf voldoende rijders hebben voor een aparte klasse (ook onder de nieuwe 7-of-8 regel) worden ze niet gecombineerd.
  Het model “eigen broek ophouden”.
  Dit geldt ook voor de oudste Dames Cruiser klasse 31+.

Ook over dit voorstel wordt hoofdelijk gestemd.

De uitslag is als volgt:

stemming

VOOR aantal stemmen TEGEN aantal stemmen
Klazienaveen 4 Kampen 2
Schoonebeek 2 Lichtenvoorde 3
Nijverdal 4 Tiel 4
Hengelo 3
Haaksbergen 2
Nunspeet 3
Nijkerk 4
Putten 3
Kootwijkerbroek 3
Lichtenvoorde 3
Apeldoorn 3
Geldermalsen 3
Ammerzoden 2
Berlicum 3
Nuland 3
Oss 2

Evaluatie Plaatsingswedstrijd en NK

Plaatsingswedstrijd

Luuk Scholman vind het speedway-systeem op de zaterdag positief, evenals het plaatsingsmechanisme voor de maandag.

KWC Kampen vind het uitsmeren van de wedstrijd over zaterdag en maandag wel een belasting voor de ouders die twee keer op en neer moeten rijden. De voorzitter haalt nog eens aan dat het “NK-weekend” een lange NFF-traditie is, waar veel verenigingen aan hechten.

NK

Goede wedstrijd; de organiserende club was zelf erg enthousiast en had geen moeite met het feit dat het twee erg volle wedstrijddagen waren.

Promotieklasse

Luuk Scholman is van mening dat de regel van het afgelopen jaar (minimaal 4 wedstrijden rijden, 4 schrapresultaten) er voor gezorgd heeft dat het competitie-element vrijwel is verdwenen. Rijders haken af omdat ze op een bepaald moment niets meer te winnen hebben. Luuk pleit voor hooguit 2 schrapresultaten.

En de rol en invloed van de rijders bij de totstandkoming van regelingen, beleid e.d. zou groter moeten zijn.

Veilig sportklimaat

Anti-pesten protocol

Op het NCK zijn de borden uitgereikt die 7 regels geven voor een Anti-pest protocol.

Deze borden kwamen voor rekening van de NFF. Als er nu verenigingen zijn die helemaal niets doen met dat bord, is het bestuur toch geneigd om zo’n vereniging financieel aan te spreken. Ten slotte is de actie op de Februari-raad besproken en enthousiast onthaald.

De voorzitter roept dus alle verenigingen op (voor zover nog niet gebeurd) om op Facebook een foto te plaatsen van het bord op de eigen locatie. Dat stimuleert ons allemaal.

Roken tijdens wedstrijden

Johan Renker (Rapid Wheels) heeft het bestuur een noodkreet gestuurd over het roken tijdens wedstrijden.

Binnen de NFF is afgesproken dat we het roken zoveel mogelijk buiten de hekken laten gebeuren. Johan constateert dat dit vaak niet wordt gevolgd. Hij wil graag extra aandacht in de gedragscode en hij zou het op prijs stellen wanneer tijdens de wedstrijden door de omroeper aandacht wordt gevraagd voor de rook-regels. Op die manier hebben goedwillende ouders een beetje steun als ze anderen hierop willen aanspreken.

Rondvraag

 • BMX Apeldoorn: Waar blijven de houdertjes van de NK-schildjes?
  Aan Jitze Efdé van District Noord wordt gevraagd of hij daarover contact wil hebben met Flying Birds.
 • Trackmanager Lamber Broekmeulen vraagt aandacht voor het inzetten van hulpstarters. Ze zijn vaak boven en langs de startheuvel broodnodig, bijvoorbeeld om hulp te verlenen aan jonge rijders.
 • FCV Het Twentse Ros vraagt of we vaker in Kampen gaan vergaderen. De akoustiek in de kantine is (nog) niet geweldig.
  De NFF streeft er wel naar zoveel mogelijk bij verenigingen te vergaderen. Omstandigheden kunnen een rol spelen bij de keuze.
 • FCV Het Twentse Ros vraagt of meer verenigingen ervaring hebben met Repro-recht. De club heeft een factuur ontvangen van rond de 500 euro.
  Volgens de voorzitter kan een niet-commerciële (sport-)vereniging vrij makkelijk vrijstelling vragen.
 • DVO Haaksbergen vraagt of de regels en procedures met betrekking tot baankeuringen ergens te vinden zijn.
  Ja, die staan op de website.
 • Flying Bikes uit Kootwijkerbroek vraagt naar het alcohol gebruik.
  Gebruik door medewerkers, vrijwilligers, officials en rijders is tuijdens een wedstrijd verboden. Meenemen en gebruiken door publiek is niet geregeld. Als een club daar zelf eigen regels voor heeft (geen alcohol op de accommodatie) is dat des te beter.

Sluiting

Om 22:45 sluit de voorzitter de vergadering.