Federatieraad agenda van februari 2000

From NFF-wiki
Jump to: navigation, search

Agenda:[edit]

 1. Opening
 2. Notulen Federatieraad vergadering 17-11-1999
 3. Post (in- en uitgaand)
 4. Mededelingen
 5. Jaarverslag 1999
 6. Jaarrekening en verslag van de kascontrolecommissie
 7. Voorstellen (zie bijlage)
 8. Kampioenstruien
 9. Promotiedag
 10. Rondvraag
 11. Sluiting