Federatieraad agenda van 25 november 2005

From NFF-wiki
Jump to: navigation, search

Federatieraad agenda 25-11-2005


Agenda[edit]

 1. Opening
 2. Post in- en uitgaand
 3. Notulen Federatieraadsvergadering 27-2-2005
 4. Mededelingen
 5. Mondelinge toelichting omtrent verzekering, zie bijlage
 6. Wedstrijdkalender 2006, zie bijlage
 7. Begroting 2006
 8. Kascontrolecommissie
 9. Bestuursverkiezing
  • Rob Waaijenberg, voorzitter, herkiesbaar
  • Ingrid Krabbe, penningmeester, niet herkiesbaar
  • Rieks Dubbink, afgevaardigde Regio Oost, herkiesbaar
  • Bert van Doesburg, afgevaardigde Regio Zuid, herkiesbaar
 10. Damescruiserklasse, zie bijlage
 11. Nieuwe leden
  • Voorgedragen tot aspirant lid binnen de NFF
   • FCC De IJsselcrossers Doetinchem
  • Voorgedragen tot volwaardig lid binnen de NFF
   • FCC De Kombocht, Bussum
   • FCC De Kley-Drivers, Zuid-Scharwoude
   • FCC De Boscrossers, Heiloo
 12. Positie Rijdersraad, zie bijlage
 13. Rondvraag
 14. Sluiting