Federatieraad agenda van 25 februari 2005

From NFF-wiki
Jump to: navigation, search

Federatieraad agenda 25-02-2005

Agenda[edit]

 1. Opening
 2. Notulen Federatieraadsvergadering 19-11-2004
 3. Post in- en uitgaand
 4. Mededelingen
 5. Voorstel trainingsindeling Rijdersraad/Bestuur, zie bijlage
 6. Financieel verslag, zie bijlage
 7. Kascontrole verslag
 8. Jaarverslag secretaris
 9. Wedstrijdreglement
 10. Rondvraag
 11. Sluiting