Federatieraad agenda van 23 november 2012

From NFF-wiki
Jump to: navigation, search

Federatieraad agenda 23 november 2012

Agenda:[edit]

 1. Opening
 2. Post (in- en uitgaand)
 3. Mededelingen
  • oa over samenwerking met KNWU
  • de NFF op het internet
  • mutaties nationale NFF officials
 4. Notulen Federatieraad vergadering febr en juni 2012
 5. Bekendmaking van data NFF bijeenkomsten 2013
  • Voorlichting voor clubs die in 2013 een nationale wedstrijd organiseren
  • Trainers cursus
  • Jury cursus
  • Baancommissarissen
 6. Vaststellen Nationale wedstrijdkalender 2013
 7. Begroting 2013
 8. Bestuursverkiezing: aftredende bestuursleden
  • Ad v Vlimmeren secretaris herkiesbaar
  • Bennie Meinders penningmeester herkiesbaar
  • Arjan Schepers afgevaardigde district Noordoost eerste termijn
  • Jitze Efde afgevaardigde district Noord herkiesbaar
 9. Rondvraag
 10. Sluiting