Federatieraad agenda van 21 november 2003

From NFF-wiki
Jump to: navigation, search

Agenda FR 21-11-2003

 1. Opening
 2. Notulen Federatieraadsvergadering van 21 februari 2003
 3. In- en uitgaande post
 4. Mededelingen
 5. Wijziging klasse indeling, zie bijlage
 6. Wedstrijdkalender 2004, zie bijlage
 7. Begroting 2004
 8. Bestuursverkiezing
 9. Verkiezing kascontrole
 10. Startposities finales, zie bijlage
 11. Rondvraag
 12. Sluiting