Federatieraad agenda van 21 februari 2014

From NFF-wiki
Jump to: navigation, search

Federatieraad agenda 21 februari 2014

Agenda:[edit]

 1. Opening.
 2. Mededelingen.
 3. Notulen 29 november 2013.
 4. Jaarverslag 2013.
 5. Financieel jaarverslag + kas controle + verkiezing kascommissie.
 6. Wijziging districten + aanpassing districtsreglement.
 7. Discussie toelatingsbeleid over de NFF m.b.t. clubs.
 8. Aanmelding FCC Oss.
 9. Leeftijdsgrens 4 jarigen.
 10. Vaste Email adressen "clubs en bestuurders".
 11. W.v.t.t.k. en rondvraag.
 12. Sluiting