Federatieraad agenda van 19 oktober 1990

From NFF-wiki
Jump to: navigation, search

Federatieraad agenda 19 oktober 1990

Agenda

  1. Opening door de voorzitter dhr. Van Eck
  2. Verslag door de secretaris dhr. Van Lien
  3. Verslag door de penningmeester dhr. Salari
  4. Invoering Promotieklasse
  5. Ervaring met startbloks
  6. Wedstrijdkalender indoor/outdoor
  7. Voorstel voor hetzelfde stemgedrag in de Distrikten als op de Federatieraadsvergadering
  8. Voorstel vastleggen NK
  9. Rondvraag
  10. Sluiting