Federatieraad agenda van 19 november 2010

From NFF-wiki
Jump to: navigation, search

Federatieraad agenda 19 november 2010

Agenda:[edit]

 1. Opening
 2. Post (in- en uitgaand)
 3. Mededelingen
 4. Notulen Federatieraad vergadering 19-2-2010
 5. Bekendmaking van data NFF cursussen 2011
  • Voorlichting avond voor clubs die in 2011 een nationale wedstrijd organiseren
  • Trackmanagers cursus - Baancommissaris/ starters cursus
  • Trainers cursus - Jury cursus
 6. Vaststellen Nationale wedstrijdkalender 2011
 7. Begroting 2011
 8. Bestuursverkiezing: aftredende bestuursleden
  • Mia Vermue secretaris niet herkiesbaar
  • Martien Bouw penningmeester niet herkiesbaar
  • Jan Geerling afgevaardigde district Noordoost niet herkiesbaar
  • Bennie Meinders afgevaardigde district Noord niet herkiesbaar
 9. Fotofinish
 10. Aanpassing wedstrijdreglement
  • o.a. verplichten van zijnummerbordjes
 11. Lidmaatschap BMX Dream Team
 12. Rondvraag
 13. Sluiting