Federatieraad agenda van 19 november 2004

From NFF-wiki
Jump to: navigation, search

Federatieraad agenda 19-11-2004

Agenda[edit]

 1. Opening
 2. Notulen Federatieraadsvergadering 21-06-2004
 3. Post in- en uitgaand
 4. Mededelingen
 5. Samenwerking NFF/KNWU c.q. wedstrijdkalender 2005
 6. Aanmeldprocedure, zie bijlage
 7. Zijspanklasse, zie bijlage
 8. Begroting 2005
 9. Kascontroleverkiezing
  • Harrie Reimink, herkiesbaar
  • Rob Waaijenberg, niet herkiesbaar
 10. Bestuursverkiezing
  • Mia Vermue, hierkiesbaar
  • Jan Geerling, hierkiesbaar
  • Teun Hendriks, hierkiesbaar
  • Henk Koenes, niet hierkiesbaar
 11. Aanpassing wedstrijdreglement
 12. Provinciale Kampioenschappen, zie bijlage
 13. Rondvraag
 14. Sluiting