Federatieraad agenda 30 november 2001

Uit NFF-wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Federatieraad agenda 30 november 2001

Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen Federatieraad vergadering 16-2-2001
 3. Post (in- en uitgaand)
 4. Mededelingen
 5. Aanvraag indeling nieuwe cruiserklasse
 6. Wedstrijdkalender 2002
 7. Begroting 2002
 8. Bestuursverkiezing
 9. Verkiezing kascontrole
 10. Rondvraag
 11. Sluiting