Federatieraad agenda 28 juni 2013

Uit NFF-wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Agenda Federatieraad 28 juni 2013

Agenda:

  1. Opening
  2. Post (in- en uitgaand)
  3. Mededelingen
  4. Notulen Federatieraadsvergadering van Februari 2013
  5. Jaarverslag 2012
  6. Wedstrijdreglement
  7. Gedragscode NFF
  8. Organisatie NFF, presentatie + meningsvorming
  9. Rondvraag
  10. Sluiting