Federatieraad agenda 25 november 2005

Uit NFF-wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Federatieraad agenda 25 november 2005

Agenda:

 1. Opening
 2. Post (in- en uitgaand)
 3. Notulen Federatieraad vergadering 27-02-2005
 4. Mededelingen
 5. Mondelinge toelichting omtrent verzekering
 6. Wedstrijdkalender 2006
 7. Begroting 2006
 8. Kascontrole opvolger gezocht
 9. Bestuursverkiezing
   Aftredend:
  • Rob Waaijenberg, voorzitter, herkiesbaar
  • Ingrid Krabbe, penningmeester, niet herkiesbaar
  • Rieks Dubbink, afgevaardigde regio Oost, herkiesbar
  • Bert v Doesburg, afgevaardigde regio Zuid, herkiesbaar
 10. Damescruiserklasse
 11. Voorgedragen tot aspirant lid binnen de NFF
  • FCC De IJsselcrossers Doetinchem
  Voorgedragen tot volwaardig lid binnen de NFF
  • FCC De Kombocht, Bussum
  • FCC De Kley Drivers, Zuid-Scharwoude
  • FCC De Boscrossers, Heiloo
 12. Positie Rijdersraad
 13. Rondvraag
 14. Sluiting