Federatieraad agenda 24 november 2000

Uit NFF-wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Federatieraad agenda 24 november 2000

Agenda:

  1. Opening
  2. Notulen Federatieraad vergadering 25-02-2000
  3. Post (in- en uitgaand)
  4. Mededelingen
  5. Wedstrijdkalender 2001
  6. Bestuursverkiezing
  7. Verkiezing Kascontrole (zie bijlage)
  8. Begroting 2001
  9. Rondvraag
  10. Sluiting