Federatieraad agenda 1 maart 2002

Uit NFF-wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Federatieraad agenda 1 maart 2002

Agenda:

  1. Opening
  2. Notulen Federatieraad vergadering 30-11-2001
  3. Post (in- en uitgaand)
  4. Mededelingen
  5. Cruiserklasse nieuwe indeling
  6. Financieel verslag 2001 en verslag kascontrolecommissie
  7. Jaarverslag 2001 van de secretaris
  8. Rondvraag
  9. Sluiting