Federatieraad agenda 19 november 2010

Uit NFF-wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

==Agenda Federatieraad 19 november 2010

Agenda

 1. Opening
 2. Post in- en uitgaand
 3. Mededelingen
 4. Notulen Federatieraad vergadering 19-2-2010
 5. Begroting 2011
 6. Vaststellen nationale wedstrijdkalender 2011
 7. Bestuursverkiezing: aftredende bestuursleden
  • Mia Vermue Secretaris niet herkiesbaar
  • Martien Bouw Penningmeester niet herkiesbaar
  • Jan Geerling afgevaardigde district Noordoost niet herkiesbaar
  • Bennie Meinders afgevaardigde district Noord niet herkiesbaar
 8. Fotofinish
 9. Verplichten van zijnummer bordjes
 10. Aanpassing wedstrijdreglement
 11. Bekendmaking van data NFF cursussen 2011:
  • Voorlichting avond voor clubs die in 2011 een nationale wedstrijd organiseren
  • Trackmanagers opfris cursus
  • Baancommissaris/starters cursus
  • Trainers cursus
  • Jury cursus
 12. Combiwedstrijd 2011
 13. BMX Dream Team
 14. Rondvraag
 15. Sluiting