Federatiekaart

From NFF-wiki
Jump to: navigation, search

Wat is een Federatiekaart

"Federatiekaart" is de officiële benaming voor "licentie".

In de praktijk wordt vaak het woord licentie gebruikt; bijvoorbeeld "Om aan een wedstrijd mee te kunnen doen moet je in het bezit zijn van een licentie."

Waar wordt iets geregeld over de Federatiekaart

In artikel 6, lid 2 letter b van de Statuten staat dat iedere club verplicht is om bij de NFF voor al zijn leden een Federatiekaart aan te vragen.

Wat kost dat

Een Federatiekaart kost 10 euro per jaar.

Waar is dat goed voor

Met een Federatiekaart mag je meedoen aan alle nationale wedstrijden van de NFF,
en aan alle districtswedstrijden in het district waar je club toe behoort.