Federatiekaart

From NFF-wiki
Revision as of 14:41, 14 December 2019 by Fietscro (talk | contribs) (1 revision imported)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Wat is een Federatiekaart[edit]

"Federatiekaart" is de officiële benaming voor "licentie".

In de praktijk wordt vaak het woord licentie gebruikt; bijvoorbeeld "Om aan een wedstrijd mee te kunnen doen moet je in het bezit zijn van een licentie."

Waar wordt iets geregeld over de Federatiekaart[edit]

In artikel 6, lid 2 letter b van de Statuten staat dat iedere club verplicht is om bij de NFF voor al zijn leden een Federatiekaart aan te vragen.

Wat kost dat[edit]

Een Federatiekaart kost 10 euro per jaar.

Waar is dat goed voor[edit]

Met een Federatiekaart mag je meedoen aan alle nationale wedstrijden van de NFF,
en aan alle districtswedstrijden in het district waar je club toe behoort.