EHBO-protocol

From NFF-wiki
Jump to: navigation, search

Protocol[edit]

Er is een EHBO-protocol opgesteld, waarin een aantal belangrijke zaken genoemd worden. Dit protocol bevat een lijst met benodigde spullen, adviezen voor de (externe) EHBO-ers en aanwijzingen voor de organisarende club.

Bij het organiseren van een wedstrijd moet de organiserende club de aanwijzingen in dit protocol opvolgen, de benodigde spullen moeten aanwezig zijn en de adviezen voor externe EHBO-medewerkers moeten bekend zijn en het liefst ook met hen zijn doorgesproken.

Het verdient aanbeveling om externe EHBO-ers bekend te maken met de fietscross-sport, door hen een training te laten bijwonen of eventueel een andere wedstrijd.

Download het EHBO-protocol: org-wed-ehbo-protocol.pdf


Lijst blessures bij wedstrijden[edit]

De organiserende vereniging moet aan de EHBO-ers vragen een lijst bij te houden van blessures die tijdens een training en wedstrijd behandeld worden.

EHBO-ers zijn verplicht op dit verzoek in te gaan.

Het gaat niet per sé om álle blessures. Kleine schaafwondjes waarmee een rijder verder kan deelnemen aan de wedstrijd zijn niet altijd belangrijk voor deze lijst. Grotere blessures (kneuzingen) en blessures waarmee de deelnemer uitvalt, moeten wel altijd genoteerd worden.


Download de EHBO-lijst voor wedstrijden: org-wed-ehbo-lijst.pdf

Inhoud van een EHBO-koffer[edit]

Download de EHBO-koffer: org-wed-ehbo-koffer.pdf


Onttrekking[edit]

Heel af en toe komt het voor dat ouders bij een valpartij hun kind van de baan mee willen nemen, tegen de wil van de EHBO.

Of dat een ouder uberhaupt geen bemoeienis van de EHBO wil.

Voor die gevallen ligt er bij de binnenjury een formulier dat door de ouders moet worden ondertekend.

Download het EHBO-verklaring: org-wed-ehbo-verklaring.pdf