District

Uit NFF_Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Wat is een District

Landelijke organisaties zijn vaak onderverdeeld in kleinere, geografische eenheden. Dat is bij de NFF ook zo, we noemen dat districten.

De NFF kent vier districten: Noord, Oost, Zuid en Midden. De grenzen van die districten zijn vastgelegd in Artikel 1 van het Districtsreglement.

Vanuit elk district is er één vertegenwoordiger die zitting heeft in het hoofdbestuur van de NFF. Van dit bestuurslid wordt verwacht dat hij/zij een actieve schakel is tussen de NFF en zijn/haar district; dat betekent bijvoorbeeld dat er informatie moet worden doorgegeven tussen de beide niveaus.

Wedstrijden in een district

Net zoals de landelijke NFF verantwoordelijk is voor nationale wedstrijden, zo zijn de districten verantwoordelijk voor de districts-wedstrijden.

Aan een districtswedstrijd kun je alleen meedoen, als je lid bent van een club in hetzelfde district, je woonplaats is niet belangrijk.

Voorbeeld: stel je woont in Deventer. Dat is in Overijssel en valt onder District Oost. Maar je bent om praktische redenen lid van BMX Apeldoorn; die club valt onder het District Midden. Je mag/kunt dan wel meedoen aan de districts-wedstrijden in Midden, maar niet aan die in Oost.

Onderverdeling van clubs in districten

Op de pagina Clubs en Fietscrossbanen vind je een makkelijk overzicht van alle clubs per district.