Categorieën wedstrijden

Uit NFF_Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De NFF kent verschillende categorieën wedstrijden:

 • nationale wedstrijden
 • districts-wedstrijden
 • open wedstrijden

Nationale wedstrijden

Nationale wedstrijden worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur van de NFF. De organisatie wordt grotendeels in handen gegeven van een lokale fietscross-vereniging (ook wel de 'organisator' genoemd), maar de organisator moet wel bepaalde regels en landelijke afspraken in acht nemen. Bijvoorbeeld met betrekking tot de trainingen op de wedstrijddag (leeftijd-indeling en tijdsduur) en het aanvangstijdstip van de eigenlijke wedstrijd (altijd 11:00 uur).

De organisator bepaalt zelf de inzet van vrijwilligers, het al dan niet hebben van een verloting, een programmaboekje en de aanwezigheid van catering en eventuele verkoopstands.

Een nationale wedstrijd is altijd volledig onderworpen aan het nationale Wedstrijdreglement. De leiding van een nationale wedstrijd is in handen van een lid van het NFF Trackmanagersteam; de indeling van de leeftijdsklasses, de volgorde waarin races gereden worden en het bepalen van de uitslagen komen voor rekening van het NFF Juryteam.

Iedereen met een NFF-Federatiekaart (a.k.a. licentie) is in principe gerechtigd aan een nationale wedstrijd deel te nemen; alleen voor het NK gelden bepaalde toelatingsregels.

Nationale wedstrijden worden jaarlijks verdeeld op basis van een groepen-indeling van verenigingen.

Districts-wedstrijden

Elk District van de NFF kan zijn eigen wedstrijden organiseren, de districts-wedstrijden (soms ook Regio-wedstrijden genoemd).

Om aan een Districts-wedstrijd te mogen deelnemen, moet je een NFF-licentie hebben via een club uit het betreffende District (het gaat dus niet om woonplaats van de deelnemer maar om clublidmaatschap)

In principe wordt is het wedstrijdreglement ook voor deze wedstrijden leidend, maar districten hebben de vrijheid om sommige zaken zelf te bepalen; dat zijn met name:

 • indeling leeftijdsklasses
 • aantal manches dat wordt gereden per wedstrijd
 • eventueel afwijkende wedstrijdindeling, bijvoorbeeld met het zgn. Speedway-systeem
 • al dan niet rijden van "open klasse"-races; en het moment waarop die gereden worden
 • afgeronde wedstrijden op elke wedstrijddag of meerdere wedstrijden in de loop van het seizoen als één competitie (te vergelijken met de nationale Promotieklasse)
 • prijzenregeling
 • inschrijfgeld


Een aantal zaken waar NIET van mag worden afgeweken ten opzichte van de nationale wedstrijden:

 • verbod op clicks tot en met 12 jaar (biologische leeftijd)
 • uitrustingseisen (uiteraard verplichte helm/handschoenen, andere kledingeisen en eisen aan de fiets)
 • bepalingen met betrekking tot de start (WR art 18), de wedstrijd (WR 19), straffen (WR 20) en functionarissen WR 22, 23, 24, 25 en 26)

Open wedstrijden

Een fietscross-vereniging kan zelfstandig een wedstrijd organiseren, die niet onder verantwoordelijkheid van de landelijke NFF of van een District valt. Dat is dan een Open Wedstrijd.

Uiteraard is het om diverse redenen verstandig om bij het bepalen van een wedstrijddatum rekening te houden met de vastgestelde nationale wedstrijdkalender of met de kalender van het betreffende District. (in de praktijk gebeurt dat vrijwel altijd).

Voor een open wedstrijd geldt qua regelgeving eigenlijk dezelfde vrijheden én verplichtingen als voor de Districtswedstrijden, maar bij het gebruik maken van de vrijheden hoeft een organisator bijvoorbeeld niet de gewoonten van het District te volgen.

Voorbeelden van Open Wedstrijden die ondertussen vrijwel traditie zijn geworden:

 • Openingswedstrijd in Nijverdal (eerste wedstrijd van het jaar in District Oost)
 • Vacantiewedstrijd in Tiel (laatste weekend van de zomervacantie)
 • Lichtwedstrijd in Schoonebeek (afsluiting van het fietscross-seizoen, meestal eerste of tweede zaterdag van november)


In het verleden werden ook wel Enduro-wedstrijden georganiseerd, waarbij het niet ging om snelheids-races op de fietscrossbaan, maar waar de competitie draaide om de fiets-technische vaardigheden op korte parcoursjes van verschillende aard.


Nota Bene:

en dit is echt belangrijk voor wie een Open Wedstrijd wil organiseren:

Als een club een zgn. Open Wedstrijd gaat organiseren en ze wil die openstellen voor deelnemers met een NFF-Federatiekaart, dan moet voor die openstelling wel toestemming worden verkregen van het NFF Bestuur.
Dat betekent concreet dat je een schriftelijk verzoek richt aan het Algemeen Bestuur van de NFF, met het vermelden van de datum en de lokatie waarop de wedstrijd zou moeten plaatsvinden.