Bestuursvergadering agenda 12 januari 2004

From NFF-wiki
Jump to: navigation, search

AGENDA[edit]

bestuursvergadering 12 januari 2004

 1. Opening
 2. Notulen 15 oktober 2003
 3. Notulen 21 november 2003 federatieraadsvergadering
 4. Post in- en uitgaand
 5. Nr. labels parc-fermee
 6. Kalender vergaderingen 2004
 7. Trainersdag
 8. Baancommissarisdag
 9. Voordragen nieuwe voorzitter
 10. Rondvraag
 11. Sluiting