Bestuursbesluit jubilea

From NFF-wiki
Jump to: navigation, search

Het Algemeen Bestuur heeft in haar vergadering van 6 mei 2015 besloten:

Inleiding[edit]

De periode dat de meeste clubs hun 25-jarig jubileum vierden ligt ondertussen weer een paar jaar achter ons. Sommigen zullen binnenkort 30 jaar bestaan, maar dat wordt meestal niet uitgebreid gevierd. In een rustige periode is het denk ik goed om eens een aantal zaken te regelen, die met jubilea te maken hebben. Het betreft jubilea van verenigingen maar ook die van officials/vrijwilligers. Aansluitend moeten we ook regelen wat er gebeurt met officials, bestuursleden en vrijwilligers die de NFF verlaten of hun werkzaamheden neerleggen.


Jubileum van een vereniging[edit]

Bij het jubileum van een club, hoort een presentje. Tenminste: als die club dit viert en als wij (de NFF) daarin betrokken worden.


aantal jaren cadeau aanvulling
10-jarig bestaan plaquette/wandbord t.w.v. 1 x X, bloemen t.w.v. 1 x Y
12½-jarig bestaan geen bloemen t.w.v. 1 x Y
20-jarig bestaan geen bloemen t.w.v. 1 x Y
25-jarig bestaan plaquette/wandbord t.w.v. 2 x X, bloemen t.w.v. 1 x Y
30-jarig bestaan geen bloemen t.w.v. 1 x Y
35-jarig bestaan geschenkbon t.w.v. 3 x X, bloemen t.w.v. 1 x Y
40-jarig bestaan geschenkbon t.w.v. 2 x X, bloemen t.w.v. 1 x Y
50-jarig-bestaan plaquette/wandbord t.w.v. 2 x X, én een geschenkbon t.w.v. 3 x X bloemen t.w.v. 1 x Y

We stellen vast wat de waarde is van X en Y Bijvoorbeeld X = € 35,00 en Y = € 25,00


Jubilarissen:

functie aantal jaren cadeau aanvulling

- Nationale officials (TM, jury) || 5 dienstjaren || ………… ||

10 dienstjaren …………
12½ dienstjaren …………
15 dienstjaren …………
20 dienstjaren …………
Bestuursleden afscheid na 6 jaar zilveren speldje geschenkbon 25,00
Bestuursleden afscheid na 8 jaar zilveren speldje geschenkbon 40,00
Bestuursleden afscheid na 10 jaar gouden speldje geschenkbon 50,00
Bestuursleden afscheid na 14 jaar gouden speldje geschenkbon 100,00
Bestuursleden afscheid na 20 jaar gouden speldje geschenkbon 150,00

Leden van verdienste[edit]

Volgens de statuten van de NFF (Art 4, lid 1) kent de NFF naast de gewone leden (de clubs) ook “leden van verdienste”.

Zij zijn in lid 3 omschreven als: “…natuurlijke personen, die door het bestuur tot lid van verdienste zijn benoemd, op grond van bijzondere verdiensten voor de Federatie.”

Tot deze categorie behoren op dit moment de volgende personen:

  • Kees Salari, een van de oprichters van de NFF
  • Dirk Enzerink, oud-secretaris
  • Peter Vaessen, oud-voorzitter
  • Ingrid Krabbe, oud-penningmeester
  • Mia Vermue, oud-secretaris, jurylid, en diverse andere werkzaamheden
  • Jan Kusters, oud-trackmanager;
  • Rob Waaijenberg, oud-secretaris, oud-voorzitter en jurylid

Mede-oprichters Bert van Lien en Gerard van Eck zijn ondertussen overleden maar behoorden ook tot de leden van verdienste.