Besluit zijnummerbordjes

Uit NFF-wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

In de Federatieraad van 28 november 2008 is een besluit genomen over zijnummerbordjes.

Het besluit dat is genomen, was conform het bestuursvoorstel

Besluit

Het bestuur stelt de Federatieraad voor het volgende te besluiten:

 1. Zijbordjes met startnummers worden toegelaten, zonder dat zij voor iedereen verplicht worden.
 2. Zijbordjes moeten aan de volgende eisen voldoen:
  • het vermelde nummer is het NFF-startnummer dat daadwerkelijk aan de betreffende rijder is toegekend.
  • de bordjes bestaan uit een witte achtergrond met zwarte cijfers, zonder enige versiering, aanduiding of andere opdruk; reclame en teamaanduidingen zijn nadrukkelijk verboden
  • de bordjes zijn deugdelijk bevestigd (dit houdt in dat zij niet tijdens de race los kunnen raken
 3. Rijders met verkeerde nummers op een zijbordje mogen niet aan de start verschijnen. Deelnemen aan een race met een verkeerd nummer kan bestraft worden met terugzetting naar de laatste plaats.


Voorstel

Dit was de tekst van het bestuurs-voorstel:

Sinds enige tijd worden we bij NFF-wedstrijden geconfronteerd met deelnemers die zgn. zijbordjes aan hun fiets hebben gemonteerd. Het gaat hier om kleine nummerbordjes, gemonteerd tussen de stangen van het fietsframe, bij de KNWU ingevoerd in verband met fotofinish-apparatuur en video-registratie bij de finish.

Bij het verschijnen van de bordjes tijdens NFF-wedstrijden, is door de trackmanagers gereageerd met een verbod. Dit heeft bij deelnemers en begeleiders tot reacties geleid, waarna de bordjes besproken zijn in het NFF-bestuur.

Overwegingen

 • De bordjes zijn tot nu toe een onderdeel van de KNWU-wedstrijden en horen als zodanig niet thuis bij een NFF-wedstrijd. De bordjes die tot nu toe voorkomen dragen een KNWU-nummer en zijn dus per definitie in afwijking van de NFF-startnummers.
 • Bij fietsen waar de bordjes gemonteerd zijn, kunnen zij leiden tot verkeerde jurywaarnemingen aan de finish. De bordjes leiden af en zorgen voor extra druk bij de medewerkers van de lijnjury.

Met name het tweede punt is niet voor iedereen overtuigend. De storende werking van de bordjes wordt door mensen onderschat en daarom wordt het verbod (en eventuele sancties) slecht geaccepteerd.

Dit tweede punt kan natuurlijk ook in ons voordeel werken, maar dan moeten we er wel voor zorgen dat de bordjes het goede (NFF-)nummer weergeven.

Nieuwe situatie

Ondertussen zijn NFF-medewerkers met lijnjury-ervaring tot de conclusie gekomen dat de zijbordjes in sommige situaties kunnen helpen met de waarneming aan de finishlijn. Bij de NFF hebben de bordjes (nog) geen functie m.b.t. foto-finish, maar zij bieden wel extra informatie. Met name bij close-finish situaties zijn de bordjes handig en vergemakkelijken zij het werk van de jury.

Het bestuur wil dan ook voorstellen de bordjes toe te staan, onder voorwaarden.

Het positieve effect van de bordjes is er natuurlijk alleen, als zij daadwerkelijk de NFF-startnummers van de betreffende rijders weergeven, anders ontstaat er weer chaos. Om deze reden zullen bordjes die daar niet aan voldoen, verboden worden. Deelnemers met verkeerde bordjes zullen niet aan de start mogen verschijnen.