Besluit Kennismakingsjaar NFF

Uit NFF_Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Besluit Kennismakingsjaar NFF:

Onderstaande is een besluit van het Dagelijks Bestuur, genomen op 12 september 2016.


Inleiding

De NFF maakt het mogelijk dat alle Nederlandse verenigingen die nog niet bij de Federatie zijn aangesloten kennis kunnen maken met onze faciliteiten. Daartoe is de regeling vastgesteld zoals die hieronder wordt uitgeschreven. De regeling goldt al voor het kalenderjaar 2016 en wordt verlengd voor het kalenderjaar 2017. De regeling gaat nadrukkelijk niet over een officieel lidmaatschap (wat natuurlijk ook nog steeds kan) maar over een kennismaking met een minimum aan verplichtingen.

De regeling is sinds 2017 elk jaar verlengd en is dus ook voor 2023 nog geldig.

Ook een gebroken jaar

Het Algemeen Bestuur heeft in Juni 2022 besloten dat deze regeling ook toegepast kan worden over een 'gebroken' jaar, dat wil zeggen van zomer tot zomer. Bij toepassing daarvan krijgen de rijders de mogelijkheid om zowel in het najaar van het lopende jaar als in het daaropvolgende voorjaar wedstrijden te rijden en ze krijgen daarmee alle kansen om in het voorjaar ook aan NK en NCK mee te doen.

Concreet

Kennismakings-aanbod aan een ‘nieuwe’ vereniging:

  • De vereniging betaalt € 250,00 voor één kalenderjaar kennismaking met de NFF.
  • De vereniging geeft ook alle fietscrossende leden op bij de NFF voor een Federatiekaart.
  • Voor alle nieuwe kaarthouders worden in het kennismakingsjaar door de NFF geen Federatiekaart-kosten in rekening gebracht.
  • De nieuwe kaarthouders mogen aan alle wedstrijden meedoen (zowel district als nationaal) en betalen daarvoor wel de normale inschrijfgelden. Zij zijn volwaardige deelnemers aan de wedstrijden.
  • Er is geen sprake van een formeel NFF-lidmaatschap van de vereniging. De vereniging heeft dus in het kennismakingsjaar géén stemrecht in de Federatieraad-vergadering en de vereniging heeft geen recht om een wedstrijd te organiseren. Van alle andere faciliteiten mag wel gebruik worden gemaakt (bijvoorbeeld deelnemen aan opleidingen). Het wordt door de NFF op prijs gesteld en aangemoedigd dat een vereniging in het kader van de kennismaking de districtsvergaderingen en de Federatieraad-vergaderingen wel bijwoont.

Aanvullende bepalingen

  • Bestaande Federatiekaarthouders zijn uitgesloten van de Kennismakings-regeling. Als een rijder van een Kennismakings-club al een Federatiekaart heeft via een bestaande NFF-club, dan kan hij geen aanspraak maken op een gratis kaart.
  • De Kennismaking geldt voor het kalenderjaar 2017.
  • Meedoen hoeft niet per sé vanaf 1 januari, maar eindigt altijd op 31 december 2017. (vanaf 2022 hanteren we een kalenderjaar of een seizoens-jaar (van NK t/m NK)


Nota Bene: De contributie voor gewone leden ( = club-afdracht; de clubs zijn NFF-lid, niet de rijders) is € 25,00 per jaar. Dit geldt dan ook voor clubs die in plaats van de Kennismakings-regeling gewoon lid willen worden. In dat geval geldt dan de normale regeling dat een club eerst een jaar aspirant-lid is en daarna volwaardig lid wordt.

Aanvullende toelichting

Het is de NFF er veel aan gelegen dat deelnemen aan de Kennismakings-regeling ook een echte kennismaking is. Het NFF-bestuur zal dan ook actief contact onderhouden met clubs die aan de regeling deelnemen, zodat eventuele vragen snel beantwoord worden en zodat deelname aan wedstrijden en de procedures daaromheen voorspoedig en geruisloos verlopen. Bovendien is het ons veel waard dat Kennismakingsclubs niet alleen rijders afvaardigen naar districts- en nationale wedstrijden maar dat zij als organisatie ook kennis maken met de organisatie en het functioneren van de NFF.

De Kennismakings-periode moet niet gezien worden als een vervanging van het aspirantlidmaatschap. Wanneer een Kennismakings-club na een jaar besluit om inderdaad lid te worden van de NFF, dan volgt de gebruikelijke procedure, dus ook beginnend met een jaar aspirant-lidmaatschap. Een Kennismakings-jaar verandert ook niets aan de termijn waarop nieuwe leden in aanmerking komen om zelf een (nationale) wedstrijd te mogen organiseren; die termijn van drie jaar vangt aan met een jaar aspirant-lidmaatschap. Overigens: Er staat geen enkele club iets in de weg om de Kennismaking over te slaan en direct aspirant-lid te worden van de NFF. In dat laatste geval gelden wél de normale onderdelen die bij een lidmaatschap behoren (bijvoorbeeld stemrecht in de FR).